INTÉZMÉNYEINK

Elérhetőségek Taktakenéz

 

Taktakenéz Község Önkormányzata

Béke u. 9.

47/388-001, 47/588-009

Általános Iskola

Fő u. 18.

47/588-003, 47/588-004

Óvoda

Fő u. 18.

47/388-145

Védőnői Szolgálat

Béke u. 14.

47/400-893

Családsegítő Szolgálat

Béke u. 14.

47/400-892

Orvosi Rendelő

Béke u. 14.

47/388-101

 

 

Szervezeti, személyzeti adatok

 

 

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

 

Taktakenéz Községi Önkormányzata 3924 Taktakenéz, Béke utca 9. Tel.: 47/400-890 Fax: 47/400-890 e-mail: taktakenez@freemail.hu

 

Honlap: www.taktakenez.hu

 

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

 

Molnár Tibor polgármester

Halász Tamás alpolgármester

Kristóf Endre

Pataki János

Szabó Lászlóné

Zakariás Imre

Zsigmond Etelka

 

Az önkormányzat mellett működő bizottságok

 

Szociális- és Családügyi Bizottság

Zakariás Imre elnök Pataki János tag Zsigmond Etelka tag

 

 

Taktakenéz Község Önkormányzata

 

Kolozsvári Erik tanácsos

Konyecsik Imre főtanácsos

 • pénzügyi gazdálkodási feladatok ellátása
 • az önkormányzat és intézményei bérszámfejtésével kapcsolatos feladatok ellátása
 • költségvetés beszámolók elkészítése
 • ingatlan vagyon kataszter vezetése
 • analitikák, statisztikák készítése
 • szabálysértési ügyek intézése
 • az alkalmazási okiratok elkészítése, személyi nyilvántartások.
 • adó- és értékbizonyítványok kiállítása
 • Polgárvédelmi ügyek intézése

 

 

Tóth Szilárdné főtanácsos

 • anyakönyvvezetési tevékenység ellátása
 • népesség nyilvántartási ügyek intézése
 • hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatok ellátása
 • szociális helyzetből eredően rászorult személyek pénzbeli, természetbeli ellátásával kapcsolatos előkészítő ügyek
 • közfoglalkoztatással kapcsolatos ügyek
 • iktatás, irattarozással kapcsolatos feladatok

 

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

Molnár Tibor polgármester 3924 Taktakenéz, Béke u. 9. Tel.: 47/400-890 Fax: 47/400-890 E-mail: taktakenez@freemail.hu

 1. Tel.: 47/400-890 Fax: 47/400-890 E-mail: taktakenez@freemail.hu

 

Petőfi Sándor Általános Iskola

Molnár Tiborné intézményvezető

 

Taktakenézi Bóbita Óvoda és Konyha

Mészárosné Vékony Ida óvodavezető

 • Székhely: 3924. Taktakenéz, Fő út 18.
 • Telefonszám: 47/ 388-145

 

Könyvtár

Szabóné Sallai Judit könyvtár vezető

 

 

 

Védőnői Szolgálat

Taktakenéz, Béke utca 14. Petrik Krisztina - védőnő Tel.: 47/ 400-893

Intézményi Társulásban működtetett

 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Prokoláb Tímea családgondozó

Kistérségi társulás keretében működtetett

 

Házi Segítségnyújtás és Jelzőrendszeres Szolgálat

3 fő

 

Művelődési Ház

Tel:47/400-844

Telephely: 3924. Taktakenéz, Kossuth Lajos utca 9. szám

Felettes, illetve felügyeleti szerv, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv adatai:

Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal 3530 Miskolc, Városház tér 1.

copyright