ELŐZD MEG!

TOP 5.3.1-16-BO1-2017-00016

"Jó itt élni" –

Helyi identitást erősítő programok megvalósítása című pályázati program Taktakenézen

 

 

ELŐZD MEG!

Bűnmegelőző és közbiztonság javító programok

Taktakenéz Község Önkormányzata a TOP 5.3.1-16-BO1-2017-00016 "Jó itt élni" Helyi identitást erősítő programok megvalósítása című pályázat keretében Bűnmegelőző és közbiztonság javító programok megtartását kezdte el február hónapban 20 alkalommal.

Az előadássorozat célcsoportja a 10-18 éves fiatalok, de Taktakenéz felnőtt lakosságának is szervezünk előadásokat.

A bűnmegelőzési program a helyi közösség tagjainak bevonásával az elkövetővé válás vagy áldozattá válás lehetőségeinek bemutatásával próbálja a lakosság figyelmét felhívni a veszélyekre.

A legnagyobb veszélyben a gyerekek és fiatalkorúak vannak, de az időskorúak sérelmére elkövetett jogsértések is gyakoriak. Az elkövetők azt használják ki, hogy a gyerekek és az idősek hiszékenyek, a figyelmük könnyen elterelhető.

Az internet használata során is számos veszély fenyegeti a felhasználókat és számítógépeiket. Ezekkel szemben a megfelelő biztonsági intézkedésekkel és magatartási szabályok tudatos betartásával lehet védekezni.

Mit tegyenek a szülők, fiatalok, idősek, hogy ne váljanak lopás, rablás áldozatává? Meg lehet-e óvni gyermekeinket a drogok világától? Milyen veszélyek leselkednek ránk a világhálón? Ezekre a kérdésekre próbálnak az előadások választ keresni.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket! Jelentkezni lehet az előadásokra Gulyás Istvánné és Vaskó Zoltánné képviselőknél. Tegyünk az erőszak ellen!

 

HAGYOMÁNYŐRZŐ KIÁLLÍTÁS

TOP 5.3.1-16-BO1-2017-00016

"Jó itt élni" –

Helyi identitást erősítő programok megvalósítása című pályázati program Taktakenézen

 

 

„A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása”

Taktakenézen nincs tájház vagy falumúzeum, amely bemutathatná az itt élő fiataloknak múltunk tárgyi emlékeit.  A helyben összegyűjtött és megőrzött tárgyakkal azonban jól szemléltethető és megismerhető az adott település hagyományos tárgyi kultúrája. Ezért gondoltuk, hogy egy helyi kiállítás sokat segíthet múltunk és hagyományaink feltérképezésében. Abban is segíti az itt élőket, hogy a személyes tárgyak használata és a mai eszközökkel való összehasonlítása révén jobban lássák a múlt és a jelen közötti különbségeket és hasonlóságokat.

A kiállítás fő célja az volt, hogy  a  régi  paraszti  értékrendet és  az  erre  épülő  kultúrát  mutassa  be  a  falu lakóinak. A kiállítás résztvevői megismerhették a  szinte  teljesen  feledésbe merült  régi  életformát, és az eszközökön keresztül  több  sajátos  népi  mesterséget, foglalatosságot. Különösen a gyerekeknek és fiataloknak volt újszerű és tanulságos, amit láttak és hallottak a kiállításon.

A kiállítás elnyerte a falu lakóinak tetszését.

 

 

PÁLYÁZATOK TAKTAKENÉZEN

A KÖZELMÚLT MEGVALÓSULT PÁLYÁZATAI

Taktakenézen az elmúlt években jelentős fejlesztések valósultak meg. Ezen beruházások nagymértékben hozzájárultak az itt élők komfortérzetének javulásához. Kiemelt célja az Önkormányzatnak, hogy  Taktakenéz egy élhető, a lakosság elvárásaihoz igazodó település legyen. A közelmúltban megvalósult pályázatok a következők voltak:

 • Befejeződött a szennyvízhálózat kiépítése, ami a legnagyobb projekt volt a közelmúltban a település életében.
 • A Magyar Falu Programoknak köszönhetően megújultak a Dobó és Petőfi utcák. Belügyminisztériumi pályázati pénzből a Jókai utca  is új szilárdburkolatot kapott.
 • Szintén a Magyar Falu Program segítségével megújultak a Művelődési Ház belső terei. A közeljövőben a fűtéskorszerűsítés is elkészül, díszburkolatot kapnak a járdák.
 • A Taktakenézi civil egyesületek - Polgárőrség, Taktakenézért Egyesület - is sikeresen pályáztak mind a működési, mind rendezvények szervezése érdekében.

MEGVANNAK AZ ÖTLETEINK A KÖZELJÖVŐRE NÉZVE IS.

 • Új, 14 főt befogadó Mini Bölcsőde építésére már beadta az Önkormányzat a pályázatot a TOP Plusz lehetőséget kihasználva.
 • A MFP-on a Kinizsi utca felújítására, valamint a ravatalozó épületének bővítésére és urnafal építésére pályázik az Önkormányzat.
 • Vágya a településnek , hogy a Sportpályán található öltöző korszerűsítése is megvalósuljon és igazi kulturális-sport közösségi térré váljon.
 • A későbbiekben célként fogalmazódott meg a Fő út iskola-óvoda előtti szakaszának aszfaltozása, parkolók kiépítése, árok lefedése.
 • Igény mutatkozik egy közterületi játszótér kialakítására, valamint az óvoda-konyha részleges felújítására is .
 • Szeretnénk az idegenforgalom terén is előrelépni, kihasználva a Tisza-folyó adta adottságokat, lehetőségeket (halászat-horgászat) és már készülőben van a Vadászház teljes körű felújítása a cél érdekében.

Bízunk a további pályázati lehetőségek kiaknázásában.

"Jó itt élni" Helytörténeti dokumentumok gyűjtése

TOP 5.3.1-16-BO1-2017-00016

"Jó itt élni" –

Helyi identitást erősítő programok megvalósítása című pályázati program Taktakenézen

 

 

Helytörténeti dokumentumok gyűjtése

HAGYOMÁNYAINK

 

TOP5.3.1. "Jó itt élni!" pályázat kereteiben egy helytörténeti kutatás vette kezdetét a taktakenézi könyvtárban. A helytörténeti kutatás feladata Taktakenéz múltjának felkutatása és feldolgozása. Mivel 2010-ben kiadásra került egy könyv, amely Taktakenéz történetét kutatta a kezdetektől 1950-ig (Takács László: Válogatott források Taktakenéz történetéhez), mi inkább az ezt követő időszak történéseit, hagyományait szeretnénk feltárni. Célunk, hogy összegyűjtsük azokat a régi emlékeket, melyeket örökül hagyhatunk az elkövetkező nemzedéknek.

Az első alkalommal – mivel advent időszakában járunk - a taktakenézi ünnepekhez kapcsolódó hagyományokat idéztük fel.

Bizony, régen volt, amikor fiatalemberek csoportja kis Betlehemmel a kezükben jártak kántálni. A karácsonyi énekek után elmondták jókívánságaikat, melyért pénzt, ételt, italt kaptak a háziaktól cserébe. A locsolkodásnak is nagy hagyománya volt a faluban. A fiúk házról-házra jártak, hogy vízzel, illatos kölnivel locsolják meg a lányokat, akik hímes tojást és pénzt adtak a locsolóknak. A lakodalmas népszokásokat is összegyűjtöttük, hiszen ennek is nagy hagyománya volt a faluban. De szó esett a régi aratásokhoz kapcsolódó bálokról is és a több, mint 20 éve tartó Falunapi rendezvényekről is. Új keletű hagyomány az adventi gyertyagyújtás és a Betlehem felállítása a falu központjában.

Miután felelevenítettük a régi szokások emlékeit, karácsonyi asztaldíszeket készítettünk és ráhangolódtunk a közelgő ünnepekre.

 

 

"Jó itt élni" ÜNNEPVÁRÓ ADVENTI VÁSÁR

TOP 5.3.1-16-BO1-2017-00016

"Jó itt élni" –

Helyi identitást erősítő programok megvalósítása című pályázati program Taktakenézen

 

ÜNNEPVÁRÓ ADVENTI VÁSÁR

Adventi vásárral kedveskedett  Taktakenéz lakosainak az önkormányzat. Nem hagyományos vásár volt ez! Pénzért nem lehetett vásárolni! A fizetési eszköz a mosoly volt és a szeretet.

A vásárba Ringer István tárogatója hívogatta a vendégeket. A tárogató a magyar történelem jellegzetes hangszere, melyet egészen a honfoglalástól napjainkig szívesen használunk és hallgatunk. Most is nagy sikere volt. Először csak hallgatták az emberek, majd vele együtt énekeltek.

A gyerekek kedves versekkel, dalokkal köszöntötték a jelenlévőket, melyért apró ajándékok jártak. A pályázat részvételi fórumának tagjai közül néhányan forró teával, fűszeres forralt borral, kolbásszal, szaloncukorral kínálták a megjelent kedves vendégeket. Hangulatos beszélgetésekkel, karácsonyi dalok együtténeklésével zajlott le a különleges vásár! Reméljük, hagyományt teremtettünk!

 

 

"Jó itt élni" Médiatudatosság

"Jó itt élni" –

Helyi identitást erősítő programok megvalósítása című pályázati program Taktakenézen

 

Médiatudatosság

A  felgyorsult társadalomban az információ befogadásának feltételei és körülményei megváltoztak. A  nagy mennyiségű információhoz való gyors hozzáférés egyedi hatást gyakorol a  gyermekekre, akik sajnos nem rendelkeznek azokkal az ismeretekkel, amelyek a digitális média használatához elengedhetetlenek. A média alakítja és formálja a  világról alkotott nézeteinket, identitásunkat, a  média a  kultúra része. A gyerekek médiafogyasztási szokásait döntően a család, a szülők alakítják, de általában nagyobb figyelemmel kísérik az alsós gyerekek médiahasználatát, később azonban már ritkábban kontrollálják, hogy a gyerekek mit és meddig néznek, böngésznek.

Ezért is van szükség a médiatudatosságra nevelésre, így mi is időt fordítottunk erre a problémára. A közösségi akciót a könyvtárba szerveztük és a következőkre hívtuk fel a szülők figyelmét:

 • a médiafogyasztás mértékének és minőségének szabályozása;
 • az adatbiztonság problémái;
 • a függőség problémái;
 • a média manipulációs hatásainak ellensúlyozása;
 

 

"Jó itt élni" Közlekedésbiztonság javítását elősegítő programok

 TOP 5.3.1-16-BO1-2017-00016

"Jó itt élni" –

Helyi identitást erősítő programok megvalósítása című pályázati program Taktakenézen

 

Közlekedésbiztonság javítását elősegítő programok

A közlekedés a gyermekek napi tevékenységének elválaszthatatlan része, ezért nagyon fontos, hogy tisztában legyenek a közlekedés alapvető szabályaival, hiszen naponta közlekednek az iskola és otthonuk között.  A gyermekek tapasztalatlanok a közlekedésben, így külön figyelmet kell fordítani rájuk. Közlekedésbiztonság javítását elősegítő programjaink célja, hogy életkori sajátosságuknak megfelelő  oktatásban részesítsük őket.

Célcsoportunk a község 10 éves gyermekei, hiszen őket már kísérő nélkül engedik iskolába, így különösen fontos, hogy ismerjék a biztonságos közúti közlekedés szabályait. Első lépésként az elméleti szabályokkal, közlekedési táblákkal  ismerkedtek meg a tanulók.

Az elméleti szabályok fontossága mellett külön hangsúlyt kell kapjon a biztonságos járműkezelés. Mennyire vagy ura a bicajodnak? Erre voltunk kíváncsiak a kerékpáros ügyességi versenyünkön. A kijelölt ügyességi pályán időre kellett végigmenni a legkevesebb hibaponttal. Ugyan, ki ne szeretné letesztelni kerékpáros tehetségét egy ügyességi pályán! A legügyesebbek pedig nem maradhatnak jutalom nélkül! A leggyorsabbak és legügyesebbek díjban részesültek, de mindenkinek járt egy kis jutalom!

Fontos, hogy a közlekedésre nevelés gyakorlatias képzés legyen. A tervezett foglalkozásokat úgy építettük fel, hogy az elsajátított elméleti tudás tapasztalati úton való tanulás által rögzülhessen. Elsősorban a közlekedési táblák ismeretére, a biztonságos kanyarodás elsajátításának használatára, a forgalomirányító fényjelző készülékek jelzéseinek megfelelő közlekedésre voltunk kíváncsiak. A létrehozott közlekedési pályán a gyerekeknek gyalogosan és kerékpárosan kellett közlekedni, ahol most a kerékpárokat rollerekkel helyettesítettük. A gyerekek élvezték a gyakorlatias képzést és egyre kevesebb hibát követtek el az 5.  foglalkozás végére, ahol is számot adtak tudásukról, s az eredmények alapján  sikeresen zártuk a programot.

 

 

 

 

"Jó itt élni" Fűben-fában orvosság

TOP 5.3.1-16-BO1-2017-00016

"Jó itt élni" –

Helyi identitást erősítő programok megvalósítása című pályázati program Taktakenézen

 

Fűben-fában orvosság

A gyógynövény szó hallatán a legtöbb embernek a teák jutnak eszébe. Valóban ez a leggyakoribb és leginkább ismert, ugyanakkor nem az egyetlen módja a gyógynövények felhasználásának. A falu régi öregjei még gyakran jártak nyáron kamilla virágot szedni, tavasszal friss csalánleveleket gyűjtöttek, fodormentát, citromfüvet ültettek.  Napjainkban egyre gyakrabban kerül szóba az egészségtudatosság, a betegségek megelőzését és kezelését célzó életmódváltás szükségessége, a népi gyógymódok.  A növényekkel való gyógyítás igen régre nyúlik vissza, így mi is visszaforgattuk az idő kerekét és a fiatalok egy csoportjával immunerősítő gyógynövényekkel ismerkedtünk meg. A jelenlegi vírusos időben kimondottan hasznos, ha ők is tisztában vannak azzal, hogy milyen természetes immunerősítőket célszerű alkalmazni szervezetük ellenállóképességének növelése érdekében.

 

 

"Jó itt élni" Közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása

TOP 5.3.1-16-BO1-2017-00016

"Jó itt élni" –

Helyi identitást erősítő programok megvalósítása című pályázati program Taktakenézen

 

Közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása

A fejlesztési célokhoz kötődő közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása elsősorban a helyi lakosok identitását erősítő közösségfejlesztési folyamatait, szabadidős tevékenységeit foglalja magában. Helyi hagyományok felelevenítése, feltárása, közösségi eredmények bemutatása, helyismereti kiállítások szervezése, közösségi találkozók szervezése válik valóra. A programok megszólítják majd a 10-18 éves fiatalokat, családjaikat, illetve a falu valamennyi lakóját.  

Megvalósult programok, események

Mozduljunk!

A jó időt kihasználva a település sportos, mozogni vágyó fiataljait egy sportdélutánra invitáltuk. Mivel jellemzően a mai fiatalok keveset mozognak, úgy gondoltuk, hogy együtt könnyebb lesz „mozdulni”. Voltak egyéni versenyek és természetesen foci is, mivel igazán azzal lehet kicsalogatni a fiatalokat a virtuális világukból.

Helyi hagyományok feltárása

Egy település életében az iskola és a benne dolgozó pedagógusok nagy szerepet játszanak a helyi hagyományok kialakításában, a régi hagyományok feltárásában, felelevenítésében, továbbadásában. Mivel az iskola arculata is a hagyományőrzésen alapszik, kézenfekvő dolog, hogy a fejlesztési célokhoz kötődő közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósításába a nevelőtestületet célszerű bevonni. Egy közös megbeszélésre invitáltuk a pedagógusokat és a könyvtár vezetőjét. Segítségükkel összegyűjtöttük a település azon kulturális értékeit, melyeket a programban szeretnénk megerősíteni és identitáserősítő hatására, jövőben betöltött szerepére hangsúlyt helyezni.

Őszi hagyományaink

Elődeink még pontosan ismerték az őszi jeles napokat, de napjainkban a jeles napokhoz tartozó hagyományokat egyre nagyobb homály fedi. A faluban is  Szent Mihály-nap után kezdték a kukoricát törni, de ma már alig van egy-két embernek kukoricája.  Az állattartók a legelőre hajtott állatokat ilyenkor hajtották vissza, de már állatokat is alig tartanak a családok.  Sok helyen Szent Mihály napján kezdődött a szüret. Itt a Hegyalján a szüretnek is nagy hagyománya van, a falusiak a mai napig járnak napszámba, de a hagyományok már nem ugyanazok, mint voltak. Hogy az őszi hagyományokat kicsit felelevenítsük, egy vidám délutánt szenteltünk a hagyományok ápolásának, a közös beszélgetéseknek, zenének és táncnak,  és a régi időkre való emlékezésnek.

Őseink nyomában

A település egyetlen általános iskolájának Petőfi Sándor – a nép költője – a névadója. Kíváncsiak voltunk, mennyit tudnak névadójuk életéről az itt tanuló diákok. Egy több helyszínes, 6 állomásos  akadályversenyt szerveztünk számukra.  Petőfi nyomában járva a felsős osztályok csapatai Kiskőröstől egészen Segesvárig követhették nyomon játékos feladatok segítségével a költő életét és munkásságát. A helyszíneket egy térkép segítségével találták meg. A játékos feladatok között volt mozaik kirakás, keresztrejtvény, zenehallgatás, versfelismerés, csatajelenet. Miközben Petőfi nyomában haladtak, sok új ismeretet tanulhattak meg névadójukról és a kor hagyományairól.  A gyerekek örömmel fogadták az akadályokkal teli programot.

 

copyright