"Jó itt élni" Közlekedésbiztonság javítását elősegítő programok

 TOP 5.3.1-16-BO1-2017-00016

"Jó itt élni" –

Helyi identitást erősítő programok megvalósítása című pályázati program Taktakenézen

 

Közlekedésbiztonság javítását elősegítő programok

A közlekedés a gyermekek napi tevékenységének elválaszthatatlan része, ezért nagyon fontos, hogy tisztában legyenek a közlekedés alapvető szabályaival, hiszen naponta közlekednek az iskola és otthonuk között.  A gyermekek tapasztalatlanok a közlekedésben, így külön figyelmet kell fordítani rájuk. Közlekedésbiztonság javítását elősegítő programjaink célja, hogy életkori sajátosságuknak megfelelő  oktatásban részesítsük őket.

Célcsoportunk a község 10 éves gyermekei, hiszen őket már kísérő nélkül engedik iskolába, így különösen fontos, hogy ismerjék a biztonságos közúti közlekedés szabályait. Első lépésként az elméleti szabályokkal, közlekedési táblákkal  ismerkedtek meg a tanulók.

Az elméleti szabályok fontossága mellett külön hangsúlyt kell kapjon a biztonságos járműkezelés. Mennyire vagy ura a bicajodnak? Erre voltunk kíváncsiak a kerékpáros ügyességi versenyünkön. A kijelölt ügyességi pályán időre kellett végigmenni a legkevesebb hibaponttal. Ugyan, ki ne szeretné letesztelni kerékpáros tehetségét egy ügyességi pályán! A legügyesebbek pedig nem maradhatnak jutalom nélkül! A leggyorsabbak és legügyesebbek díjban részesültek, de mindenkinek járt egy kis jutalom!

Fontos, hogy a közlekedésre nevelés gyakorlatias képzés legyen. A tervezett foglalkozásokat úgy építettük fel, hogy az elsajátított elméleti tudás tapasztalati úton való tanulás által rögzülhessen. Elsősorban a közlekedési táblák ismeretére, a biztonságos kanyarodás elsajátításának használatára, a forgalomirányító fényjelző készülékek jelzéseinek megfelelő közlekedésre voltunk kíváncsiak. A létrehozott közlekedési pályán a gyerekeknek gyalogosan és kerékpárosan kellett közlekedni, ahol most a kerékpárokat rollerekkel helyettesítettük. A gyerekek élvezték a gyakorlatias képzést és egyre kevesebb hibát követtek el az 5.  foglalkozás végére, ahol is számot adtak tudásukról, s az eredmények alapján  sikeresen zártuk a programot.

 

 

 

 

"Jó itt élni" Fűben-fában orvosság

TOP 5.3.1-16-BO1-2017-00016

"Jó itt élni" –

Helyi identitást erősítő programok megvalósítása című pályázati program Taktakenézen

 

Fűben-fában orvosság

A gyógynövény szó hallatán a legtöbb embernek a teák jutnak eszébe. Valóban ez a leggyakoribb és leginkább ismert, ugyanakkor nem az egyetlen módja a gyógynövények felhasználásának. A falu régi öregjei még gyakran jártak nyáron kamilla virágot szedni, tavasszal friss csalánleveleket gyűjtöttek, fodormentát, citromfüvet ültettek.  Napjainkban egyre gyakrabban kerül szóba az egészségtudatosság, a betegségek megelőzését és kezelését célzó életmódváltás szükségessége, a népi gyógymódok.  A növényekkel való gyógyítás igen régre nyúlik vissza, így mi is visszaforgattuk az idő kerekét és a fiatalok egy csoportjával immunerősítő gyógynövényekkel ismerkedtünk meg. A jelenlegi vírusos időben kimondottan hasznos, ha ők is tisztában vannak azzal, hogy milyen természetes immunerősítőket célszerű alkalmazni szervezetük ellenállóképességének növelése érdekében.

 

 

"Jó itt élni" Közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása

TOP 5.3.1-16-BO1-2017-00016

"Jó itt élni" –

Helyi identitást erősítő programok megvalósítása című pályázati program Taktakenézen

 

Közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása

A fejlesztési célokhoz kötődő közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása elsősorban a helyi lakosok identitását erősítő közösségfejlesztési folyamatait, szabadidős tevékenységeit foglalja magában. Helyi hagyományok felelevenítése, feltárása, közösségi eredmények bemutatása, helyismereti kiállítások szervezése, közösségi találkozók szervezése válik valóra. A programok megszólítják majd a 10-18 éves fiatalokat, családjaikat, illetve a falu valamennyi lakóját.  

Megvalósult programok, események

Mozduljunk!

A jó időt kihasználva a település sportos, mozogni vágyó fiataljait egy sportdélutánra invitáltuk. Mivel jellemzően a mai fiatalok keveset mozognak, úgy gondoltuk, hogy együtt könnyebb lesz „mozdulni”. Voltak egyéni versenyek és természetesen foci is, mivel igazán azzal lehet kicsalogatni a fiatalokat a virtuális világukból.

Helyi hagyományok feltárása

Egy település életében az iskola és a benne dolgozó pedagógusok nagy szerepet játszanak a helyi hagyományok kialakításában, a régi hagyományok feltárásában, felelevenítésében, továbbadásában. Mivel az iskola arculata is a hagyományőrzésen alapszik, kézenfekvő dolog, hogy a fejlesztési célokhoz kötődő közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósításába a nevelőtestületet célszerű bevonni. Egy közös megbeszélésre invitáltuk a pedagógusokat és a könyvtár vezetőjét. Segítségükkel összegyűjtöttük a település azon kulturális értékeit, melyeket a programban szeretnénk megerősíteni és identitáserősítő hatására, jövőben betöltött szerepére hangsúlyt helyezni.

Őszi hagyományaink

Elődeink még pontosan ismerték az őszi jeles napokat, de napjainkban a jeles napokhoz tartozó hagyományokat egyre nagyobb homály fedi. A faluban is  Szent Mihály-nap után kezdték a kukoricát törni, de ma már alig van egy-két embernek kukoricája.  Az állattartók a legelőre hajtott állatokat ilyenkor hajtották vissza, de már állatokat is alig tartanak a családok.  Sok helyen Szent Mihály napján kezdődött a szüret. Itt a Hegyalján a szüretnek is nagy hagyománya van, a falusiak a mai napig járnak napszámba, de a hagyományok már nem ugyanazok, mint voltak. Hogy az őszi hagyományokat kicsit felelevenítsük, egy vidám délutánt szenteltünk a hagyományok ápolásának, a közös beszélgetéseknek, zenének és táncnak,  és a régi időkre való emlékezésnek.

Őseink nyomában

A település egyetlen általános iskolájának Petőfi Sándor – a nép költője – a névadója. Kíváncsiak voltunk, mennyit tudnak névadójuk életéről az itt tanuló diákok. Egy több helyszínes, 6 állomásos  akadályversenyt szerveztünk számukra.  Petőfi nyomában járva a felsős osztályok csapatai Kiskőröstől egészen Segesvárig követhették nyomon játékos feladatok segítségével a költő életét és munkásságát. A helyszíneket egy térkép segítségével találták meg. A játékos feladatok között volt mozaik kirakás, keresztrejtvény, zenehallgatás, versfelismerés, csatajelenet. Miközben Petőfi nyomában haladtak, sok új ismeretet tanulhattak meg névadójukról és a kor hagyományairól.  A gyerekek örömmel fogadták az akadályokkal teli programot.

 

"Jó itt élni" Programok, folyamatok megvalósítása

TOP 5.3.1-16-BO1-2017-00016

"Jó itt élni" –

Helyi identitást erősítő programok megvalósítása című pályázati program Taktakenézen


A fejlesztési célokhoz kötődő programok, folyamatok megvalósítása alatt 6 szakkör és egy népismereti tábor vette kezdetét.Programok, folyamatok megvalósítása

Egy-egy szakkör 6 foglalkozást tartalmaz. A következő szakkörök indultak és indulnak el folyamatosan:

Szülőföldem: Célja szűkebb és tágabb környezetünk, szülőföldünk megismerése egy virtuális utazás által.

Hagyományőrzők: Az idősebb generáció tudásátadása a fiatalabbak/gyermekek számára a hagyományaink megőrzése céljából.

Jeles napok: Azokat a szokásokat és történetiségeket ismerhetik meg a résztvevők, melyek a kiemelt jeles napjainkhoz kapcsolódnak.

Digitális világunk: Célja korunk digitális eszközei működésének, használatának elsajátítása és a kultúra digitális formában történő elérésének megtanítása.

Vár a könyvtár: Célja a nyomtatott könyv népszerűsítése. Kiemelt fontossággal bír a mai digitalizált világunkban, hogy megtanítsuk értékelni a nyomtatott könyvet, és népszerűsítsük az olvasást a fiatalok körében.

Digitális szakácskönyv: A fiatalok digitalizált világában az idősebb generációnak is szükséges az eszközök elsajátítását magukévá tenni. A gasztronómiát hívjuk segítségül. 

A népismereti tábor célcsoportja az általános iskola 10-15 éves tanulói lesznek. Nekik szervezünk 2022 nyarán napközis tábort  5 turnusban, turnusonként 15 fővel. Célja a fiatalok személyiségének fejlesztése érzelmi, intellektuális, művészi, szociális adottságok területén. Változatos programokkal készülünk, mely hozzájárul képességeik és kreativitásuk kibontakoztatásához.

Várjuk a jelentkezőket!

 

"Jó itt élni" Részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévők fejlesztéseEGYÜTT HATÉKONYABB

TOP 5.3.1-16-BO1-2017-00016

"Jó itt élni" –

Helyi identitást erősítő programok megvalósítása című pályázati program Taktakenézen

 


Részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévők fejlesztése
EGYÜTT HATÉKONYABB

A részvételi fórumok egy konkrét célra szerveződött, a közösség tagjainak részvételével megvalósuló olyan nyilvános találkozók, melyeken a helyi közösséget foglalkoztató kérdéseket, problémákat járjuk körbe, abból a célból, hogy közösségi válaszok szülessenek az adott problémára. A részvételi fórumok keretében a közösségfejlesztési folyamat eredményeit szükséges értékelni, az érzékelt hatásokat elemezni és a helyi cselekvési tervet aktualizálni. Tagjai meghívott vendégek.

A 15 fős részvételi fórum tagjai a helyi közösség különböző rétegeit, a pályázat különböző célcsoportjait képviselik. Tagjai között vannak a helyi képviselők, a Polgárőr Egyesület és a Taktakenéz Községért Egyesület vezetői, az iskola és óvoda képviselői, a családsegítő és védőnő. Ezek az emberek azok, akik a helyi közösségekkel kapcsolatot tartanak és érdekeiket a legjobban tudják képviselni a pályázati programban is.

Első találkozásaink célja a program célkitűzésének megismerése és a programelemek megbeszélése volt. Hogyan működjünk? Hogyan valósítsuk meg a programokat? Hogyan feleljünk meg az indikátoroknak? Mi a legelőnyösebb a közösségeknek? Hogyan lehet közösségeket kovácsolni? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ.

Fontos célként tűztük ki a helyi hagyományok feltárását és felidézését. Terveink között szerepel, hogy régi használati eszközöket gyűjtünk és használatukat jó gyakorlatként az idősebbek bemutatják a fiataloknak, gyerekeknek.

Jó ötletként merült fel egy kiállítás megrendezése régi írásos falvédőkből, illetve egy adventi kézműves délután és egy adventi vásár megrendezése. Reméljük, hogy a járványügyi helyzet nem akadályozza meg, hogy a programokon a lakosság részt vegyen. 

A részvételi fórum tagjai egy hagyományőrző disznóölés lehetőségét is felvetették, mivel már falun is alig él ennek a hagyománya, ezt is szívesen átadnák az idősek a fiatalabbaknak.

A részvételi fórumok keretében a közösségfejlesztési folyamatok eredményeit folyamatosan értékelni fogjuk.

 

 

 

 

 

"Jó itt élni" – Helyi identitást erősítő programok megvalósítása című pályázati program Taktakenézen

TOP 5.3.1-16-BO1-2017-00016

"Jó itt élni" –

Helyi identitást erősítő programok megvalósítása című pályázati program Taktakenézen

 

Tisztelt Taktakenézen élők!

A fent nevezett projekt elsődleges célja, hogy a konzorciumban lévő településeken olyan önszerveződő közösségek jöjjenek létre, amelyek a későbbiek során képesek önállóan is fennmaradni. Erősödjön a helyi identitás és a társadalmi kohézió.

A projekt további céljai:

  • a meglévő humán erőforrások felszínre kerüljenek,
  • az együttműködések következtében az erőforrások aktivizálódjanak,
  • a helyi civil társadalom megerősödjön,
  • erősödjön a lakossági aktivitás,
  • erősödjön a településhez való kötődés,
  • fejlődjön a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata,
  • mindezek következtében minőségi változás következzen be a település életében.

A projektben helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok valósulhatnak meg. Célcsoport a település lakossága, kiemelten a 10-18 éves fiatalok és családtagjaik.

 A helyi identitás erősítésében, a helyi adottságok feltárásában aktív szerepet töltenek be a  helyi civil szervezetek, önszerveződő közösségek.  A közös gondolkozás elindulásából, a helyi értékek feltárásából várhatóan erősödik a lakosok helyi identitása, növekszik és elmélyül az egymással való kapcsolati háló. A közösségek együttműködési készségének és hajlandóságának erősítése egyben az elvándorlás csökkenésének is az alapja, hiszen a településhez, térséghez való kötődés, - a területi identitás - fontos területfejlesztési erőforrás.

A projekthez bárki csatlakozhat. Célunk, hogy Taktakenéz községből minél többen részt vegyenek a projekt megvalósításában, minél többen részesei legyenek a projekthez kapcsolódó programoknak.   A projekthez kapcsolódó információs pont a helyi Művelődési Ház, ahol  szeretettel várjuk a lakosságot. A programokról plakátokon, Facebookon és a honlapunkon értesülhetnek az érdeklődők. A települési honlapon folyamatosan elérhetőek lesznek az eddigi eredmények.  

Köszönjük a magyar állam és az európai unió támogatását. 

Kérem, hogy csatlakozzanak a programokhoz!

Molnár Tibor polgármester

 

Falunap 2021.09.11.

 

8:00 - 12:00
Kispályás labdarúgó torna

8:00 - 12:00
Főzőverseny /nevezni lehet 2021.09.09-ig, Juhász Attila és Vaskó Zoltánné képviselőknél/

09:00 - 13:00
Ugrálóvár-óriás csúszda

09:00 - 12:00
Kézműves foglalkozás

12:00 - 12:25
Triálshow-és buborék program

12:45 -
Eredményhirdetés (főzőverseny, labdarúgó torna)

13:00 -
Ebéd

14:45 - 15:45
Csocsesz mulatós műsora

16:30 – 17:10
Pom-Pom Família –interaktív gyerekműsor

17:15 – 18:45
Fekete Lakkcipők (Komár László Emlékzenekar)

18:45 - 19:10
Tombolasorsolás

 

„Légy hű önmagadhoz, és légy jó máshoz. Ebben minden benne van.”

Taktakenéz Község Önkormányzata minden évben köszönti a faluban és faluért dolgozó közalkalmazottakat és köztisztviselőket.

Az eseményt Koncz Zsófia Országgyűlési Képviselő is megtisztelte. A köszönő szavak után Taktakenéz Község Önkormányzatának polgármestere és képviselőtestülete a település szolgálatában több évtizeden át végzett kiemelkedő munkájáért kitüntetésben részesítette

  • Molnár Tiborné általános iskolai igazgatót
  • Szabó Lászlóné egészségügyi dolgozót
  • Konyecsik Imre köztisztviselőt.

Az ünnepi pillanatok után kellemes ebéddel és kötetlen beszélgetésekkel telt el a délután.

 

copyright