"Jó itt élni" Programok, folyamatok megvalósítása

TOP 5.3.1-16-BO1-2017-00016

"Jó itt élni" –

Helyi identitást erősítő programok megvalósítása című pályázati program Taktakenézen


A fejlesztési célokhoz kötődő programok, folyamatok megvalósítása alatt 6 szakkör és egy népismereti tábor vette kezdetét.Programok, folyamatok megvalósítása

Egy-egy szakkör 6 foglalkozást tartalmaz. A következő szakkörök indultak és indulnak el folyamatosan:

Szülőföldem: Célja szűkebb és tágabb környezetünk, szülőföldünk megismerése egy virtuális utazás által.

Hagyományőrzők: Az idősebb generáció tudásátadása a fiatalabbak/gyermekek számára a hagyományaink megőrzése céljából.

Jeles napok: Azokat a szokásokat és történetiségeket ismerhetik meg a résztvevők, melyek a kiemelt jeles napjainkhoz kapcsolódnak.

Digitális világunk: Célja korunk digitális eszközei működésének, használatának elsajátítása és a kultúra digitális formában történő elérésének megtanítása.

Vár a könyvtár: Célja a nyomtatott könyv népszerűsítése. Kiemelt fontossággal bír a mai digitalizált világunkban, hogy megtanítsuk értékelni a nyomtatott könyvet, és népszerűsítsük az olvasást a fiatalok körében.

Digitális szakácskönyv: A fiatalok digitalizált világában az idősebb generációnak is szükséges az eszközök elsajátítását magukévá tenni. A gasztronómiát hívjuk segítségül. 

A népismereti tábor célcsoportja az általános iskola 10-15 éves tanulói lesznek. Nekik szervezünk 2022 nyarán napközis tábort  5 turnusban, turnusonként 15 fővel. Célja a fiatalok személyiségének fejlesztése érzelmi, intellektuális, művészi, szociális adottságok területén. Változatos programokkal készülünk, mely hozzájárul képességeik és kreativitásuk kibontakoztatásához.

Várjuk a jelentkezőket!

 

"Jó itt élni" Részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévők fejlesztéseEGYÜTT HATÉKONYABB

TOP 5.3.1-16-BO1-2017-00016

"Jó itt élni" –

Helyi identitást erősítő programok megvalósítása című pályázati program Taktakenézen

 


Részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévők fejlesztése
EGYÜTT HATÉKONYABB

A részvételi fórumok egy konkrét célra szerveződött, a közösség tagjainak részvételével megvalósuló olyan nyilvános találkozók, melyeken a helyi közösséget foglalkoztató kérdéseket, problémákat járjuk körbe, abból a célból, hogy közösségi válaszok szülessenek az adott problémára. A részvételi fórumok keretében a közösségfejlesztési folyamat eredményeit szükséges értékelni, az érzékelt hatásokat elemezni és a helyi cselekvési tervet aktualizálni. Tagjai meghívott vendégek.

A 15 fős részvételi fórum tagjai a helyi közösség különböző rétegeit, a pályázat különböző célcsoportjait képviselik. Tagjai között vannak a helyi képviselők, a Polgárőr Egyesület és a Taktakenéz Községért Egyesület vezetői, az iskola és óvoda képviselői, a családsegítő és védőnő. Ezek az emberek azok, akik a helyi közösségekkel kapcsolatot tartanak és érdekeiket a legjobban tudják képviselni a pályázati programban is.

Első találkozásaink célja a program célkitűzésének megismerése és a programelemek megbeszélése volt. Hogyan működjünk? Hogyan valósítsuk meg a programokat? Hogyan feleljünk meg az indikátoroknak? Mi a legelőnyösebb a közösségeknek? Hogyan lehet közösségeket kovácsolni? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ.

Fontos célként tűztük ki a helyi hagyományok feltárását és felidézését. Terveink között szerepel, hogy régi használati eszközöket gyűjtünk és használatukat jó gyakorlatként az idősebbek bemutatják a fiataloknak, gyerekeknek.

Jó ötletként merült fel egy kiállítás megrendezése régi írásos falvédőkből, illetve egy adventi kézműves délután és egy adventi vásár megrendezése. Reméljük, hogy a járványügyi helyzet nem akadályozza meg, hogy a programokon a lakosság részt vegyen. 

A részvételi fórum tagjai egy hagyományőrző disznóölés lehetőségét is felvetették, mivel már falun is alig él ennek a hagyománya, ezt is szívesen átadnák az idősek a fiatalabbaknak.

A részvételi fórumok keretében a közösségfejlesztési folyamatok eredményeit folyamatosan értékelni fogjuk.

 

 

 

 

 

"Jó itt élni" – Helyi identitást erősítő programok megvalósítása című pályázati program Taktakenézen

TOP 5.3.1-16-BO1-2017-00016

"Jó itt élni" –

Helyi identitást erősítő programok megvalósítása című pályázati program Taktakenézen

 

Tisztelt Taktakenézen élők!

A fent nevezett projekt elsődleges célja, hogy a konzorciumban lévő településeken olyan önszerveződő közösségek jöjjenek létre, amelyek a későbbiek során képesek önállóan is fennmaradni. Erősödjön a helyi identitás és a társadalmi kohézió.

A projekt további céljai:

 • a meglévő humán erőforrások felszínre kerüljenek,
 • az együttműködések következtében az erőforrások aktivizálódjanak,
 • a helyi civil társadalom megerősödjön,
 • erősödjön a lakossági aktivitás,
 • erősödjön a településhez való kötődés,
 • fejlődjön a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata,
 • mindezek következtében minőségi változás következzen be a település életében.

A projektben helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok valósulhatnak meg. Célcsoport a település lakossága, kiemelten a 10-18 éves fiatalok és családtagjaik.

 A helyi identitás erősítésében, a helyi adottságok feltárásában aktív szerepet töltenek be a  helyi civil szervezetek, önszerveződő közösségek.  A közös gondolkozás elindulásából, a helyi értékek feltárásából várhatóan erősödik a lakosok helyi identitása, növekszik és elmélyül az egymással való kapcsolati háló. A közösségek együttműködési készségének és hajlandóságának erősítése egyben az elvándorlás csökkenésének is az alapja, hiszen a településhez, térséghez való kötődés, - a területi identitás - fontos területfejlesztési erőforrás.

A projekthez bárki csatlakozhat. Célunk, hogy Taktakenéz községből minél többen részt vegyenek a projekt megvalósításában, minél többen részesei legyenek a projekthez kapcsolódó programoknak.   A projekthez kapcsolódó információs pont a helyi Művelődési Ház, ahol  szeretettel várjuk a lakosságot. A programokról plakátokon, Facebookon és a honlapunkon értesülhetnek az érdeklődők. A települési honlapon folyamatosan elérhetőek lesznek az eddigi eredmények.  

Köszönjük a magyar állam és az európai unió támogatását. 

Kérem, hogy csatlakozzanak a programokhoz!

Molnár Tibor polgármester

 

Falunap 2021.09.11.

 

8:00 - 12:00
Kispályás labdarúgó torna

8:00 - 12:00
Főzőverseny /nevezni lehet 2021.09.09-ig, Juhász Attila és Vaskó Zoltánné képviselőknél/

09:00 - 13:00
Ugrálóvár-óriás csúszda

09:00 - 12:00
Kézműves foglalkozás

12:00 - 12:25
Triálshow-és buborék program

12:45 -
Eredményhirdetés (főzőverseny, labdarúgó torna)

13:00 -
Ebéd

14:45 - 15:45
Csocsesz mulatós műsora

16:30 – 17:10
Pom-Pom Família –interaktív gyerekműsor

17:15 – 18:45
Fekete Lakkcipők (Komár László Emlékzenekar)

18:45 - 19:10
Tombolasorsolás

 

„Légy hű önmagadhoz, és légy jó máshoz. Ebben minden benne van.”

Taktakenéz Község Önkormányzata minden évben köszönti a faluban és faluért dolgozó közalkalmazottakat és köztisztviselőket.

Az eseményt Koncz Zsófia Országgyűlési Képviselő is megtisztelte. A köszönő szavak után Taktakenéz Község Önkormányzatának polgármestere és képviselőtestülete a település szolgálatában több évtizeden át végzett kiemelkedő munkájáért kitüntetésben részesítette

 • Molnár Tiborné általános iskolai igazgatót
 • Szabó Lászlóné egészségügyi dolgozót
 • Konyecsik Imre köztisztviselőt.

Az ünnepi pillanatok után kellemes ebéddel és kötetlen beszélgetésekkel telt el a délután.

 

A MAGYAR ÖNKORMÁNYZATOK 30 ÉVE

A Magyar Országgyűlés 2010-ben nyilvánította szeptember 30-át a Magyar Önkormányzatok Napjának. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) azóta minden évben ünnepi konferenciával emlékezik meg a demokratikus jogállam kiépülésének e meghatározó napjáról.

2020-ban 30 éves az önkormányzatiság Magyarországon, ez alkalomból a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) ünnepi konferenciát tartott, melynek a Gödöllői Királyi Kastély lovardája adott otthont.

Az ünnepi rendezvény zárásaként elismerést vehettek át azok a polgármesterek, akik 1990 óta vezetik településüket. Az elmúlt 30 esztendőben a nyolcadszor újraválasztott 95 polgármesternek a MÖSZ erre az ünnepi alkalomra készített ezüstéremmel köszönte meg településükért végzett munkájukat.

Molnár Tibor, Taktakenéz község polgármestere is meghívást kapott az ünnepi konferenciára és átvehette a MÖSZ díszoklevelét és érmét 30 éves munkájáért.

A 30 éves helyi önkormányzati rendszer tiszteletére a TÖOSZ jubileumi könyvet adott ki A MAGYAR ÖNKORMÁNYZATOK 30 ÉVE Tanulmányok, adatok, tények a helyi önkormányzatok három évtizedéből címmel. A könyvben megszólalnak a 30 éve a köz szolgálatában lévő polgármesterek, közöttük Molnár Tibor polgármester is.

A könyv az alábbi linken érhető el:

http://töosz.hu/uploads/dokumentumok-kiadvanyok/Onkorm_30_eve_konyv_netre.pdf

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

az engedélyhez kötött tevékenységek eljárási rendjének változásáról

 

Tisztelt Ügyfeleink!

 

 1. május 18-ától kezdődően a 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet szabályai szerint egyes engedélyhez kötött tevékenységek megkezdésére és gyakorlására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a kérelmező eleget tett a Korm. rendelet szerinti eljárásrendben bejelentési kötelezettségének.

Ön a hatóság által ellenőrzött bejelentését kizárólag elektronikus módon az alábbi szerint teheti meg:

 • ügyfélkapu
 • elektronikus űrlap
 • általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás,
 • e-mail útján.

 

E-mail útján tett bejelentését a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt a következő cím felhasználásával tehetik meg:

prugybejelentes@gmail.com

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy amennyiben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi. CL. törvény (Ákr.) szerinti kérelemre induló eljárásban a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást engedélyez, a bejelentésre is csak ezen az úton kerülhet sor.

Felhívom figyelmét, hogy hatóságom hivatalból vizsgálja a bejelentés és a végzett tevékenység jogszerűségét, mely ha nem felel meg a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, úgy megtiltom annak folytatását!

 

KIVÉTELEK:

A Korm. rendelet általános eljárásrendet állapít meg az engedélyhez között tevékenységek gyakorlásához kapcsolódó eljárások tekintetében, azonban a jogszabály rendelkezéseit az
1. § (4) bekezdése szerint nem kell alkalmazni

 

 • azokra az ügyekre, amelyekben a kérelmezett jog Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségei, valamint az Európai Unió kötelező jogi aktusai alapján kizárólag engedéllyel gyakorolható,
 • az Ákr. 8. § (1) bekezdése szerinti eljárásokra, (a szabálysértési eljárásra, a választási eljárásra, a népszavazás kezdeményezésére és a népszavazási eljárásra, az adó-, valamint vámigazgatási eljárásra, a menekültügyi és idegenrendészeti, valamint - az állampolgársági bizonyítvány kiadásának kivételével - az állampolgársági eljárásra, a versenyfelügyeleti eljárásra, és a Magyar Nemzeti Banknak a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) és (5)-(9) bekezdéseiben, valamint a bizalmi vagyonkezelőkről és a tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvényben meghatározott feladatköreivel összefüggő hatósági eljárásokra,)
 • azokra az ügyekre, amelyekben jogosultság mértékének meghatározása szükséges, oly módon, hogy az ügy érdemében a hatóság mérlegelési jogkörrel rendelkezik,
 • a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyekre és
 • azokra az ügyekre, amelyekben jogszabály hatósági szerződés kötését teszi lehetővé vagy kötelezővé.

 

A rendelet hatálya alól további kivett ügyek a rendelet 1. melléklet szerint:

 1. Anyakönyvi engedélyezés
 2. Határrendészeti engedélyezések
 3. Jármű műszaki vizsga, honosítás, eredetvizsgálat, jármű átalakításának engedélyezése; polgári légiközlekedési és katonai légügyi, vasúti és egyéb útügyi ügyek
 4. Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezése
 5. A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó engedélyezési eljárások
 6. Vezetékjog engedélyezés
 7. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény IV/A. Fejezete szerinti ügyek, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokkal összefüggő engedélyezési eljárások
 8. Kisajátítási eljárások, kisajátítást megelőző előmunkálati engedélyezési eljárások, bányaszolgalmi ügyek, valamint útlejegyzésre és korlátozásra, kártalanításra irányuló ügyek
 9. Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése
 10. Földügyi és földforgalmi eljárások
 11. Erdő igénybevételével összefüggő ügyek
 12. Termőföld más célú hasznosításával összefüggő eljárások
 13. Fertőző állatbetegség gyanúja vagy annak megállapítása esetén szükséges engedélyezési eljárások
 14. Gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások, egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerhatósági engedélyezések
 15. Megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti minősítési eljárások
 16. Bányászati igazgatással összefüggő engedélyezési eljárások
 17. Veszélyes hulladékkal és szennyvíziszappal kapcsolatos tevékenységek engedélyezése, védett állat- és növényfajokkal összefüggő engedélyezési eljárások
 18. Köznevelési nyilvántartásba-vételi és engedélyezési eljárások

 

Forrás:         Magyar Közlöny 2020. évi 104. szám, 2020. május 8.

A Kormány 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről

copyright