ELSŐ OSZTÁLYOSOK BEIRATKOZÁSA

  

ELSŐ OSZTÁLYOSOK BEIRATKOZÁSA Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskolába

 1. április 11-én /csütörtök / 0800 -1900 - ig
 2. április 12-én /péntek/ 0800 - 1800- ig

 

Helye:       Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola 3924 Taktakenéz, Fő út 18. 

 

Felvételi körzet: Taktakenéz 

 

A beiratkozás lehetséges módjai:

 1. Csak papír alapon történő adminisztrációval.
 2. Elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval.

(elektronikus ügyintézési felület: http://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap)

 

A beiratkozás napján – függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket választja - minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben.  

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • A gyermek nevére kiállított személyi igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:
  • óvodai szakvélemény
  • szakértői bizottság szakértői véleménye
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
 • szülői nyilatkozatok:
  • nyilatkozat a törvényes képviseletről
  • nyilatkozat életszerű ott lakásról
 • diákigazolványhoz az okmányirodában kapott adatlap

 

 


Taktakenéz, 2019. március 8.

Ünnepek

ÍGY ÜNNEPELTÜNK -az adventi várakozástól az új évig

Kigyulladtak az ünnepi fények a faluban.
Leesett az első, igazi hó. 
Minden gyertyát meggyújtottunk az adventi koszorúnál.
Kézműves foglalkozásokon gyermek, felnőtt egyaránt részt vehetett az iskolában, óvodában.
A gyermekmunkákból kiállítás nyílt az iskolában.
Gyermekeinknek játékos sportfoglalkozások voltak.
Felelevenítettük a betlehemezés szokását.
A kenézi gyerekek egy csoportja Egerbe kapott meghívást az érseki palotába.
Az iskola családi napot rendezett, melyhez az önkormányzat is társult – a kemencében pizza és sütőtök sült, volt mézeskalács, tea és forralt bor. Igazi karácsonyi vásár hangulat volt zenével és beszélgetésekkel.
Karácsonyi meseszínpad az iskolában és az óvodában.
A Képviselőtestület is ünnepi ülésen értékelte az évet.
Minden nyugdíjas ajándékot kapott.
A művelődési házban megnyílt Ádám János - az Észak-Magyarország megyei napilap fotóriporterének – kiállítása.
Molnár Tibor polgármester ünnepi hangulatban értékelte az évet és kívánt boldog, békés ünnepeket a TAKTAKENÉZI EMBEREKnek.

 

 

 

 

„IDŐUTAZÁS” - Ádám János, az Észak-Magyarország megyei napilap fotóriporterének fotókiállítása Taktakenézen

Szinte már hagyomány, hogy az ünnepi évzáró ünnepséghez mindig kapcsolódik a művelődési házban egy kiállítás is.  Az éven Ádám János, az Észak-Magyarország megyei napilap fotóriporterének érdekes természeti pillanatokat megragadó alkotásai voltak láthatók. Olyan egészen hétköznapi dolgok voltak kiragadva az időből, melyek mellett az életben egyszerűen csak elmegyünk, s nem figyelünk rájuk. Itt a képeken azonban elgondolkodhattunk, mennyi apró csoda van az életünkben.

Ő maga így nyilatkozott munkájáról:

   „1965-ben a Halak jegyében születtem, Miskolcon.  A fotózás technikáját önállóan és fotóklubokban sajátítottam el, emellett rajzoltam, festettem is.  2000-től hivatásommá vált a fényképezés, az Észak-Magyarország megyei napilap fotóriportereként még közelebbről örökíthetem meg mindazt, amiben élünk. Több hazai és nemzetközi pályázaton, önálló és csoportos kiállításon volt lehetőségem bemutatni munkáimat, melyek közül jó néhány már köz- és magángyűjteményben van.

   Alkotásaimban az ember és környezete kapcsolatát, egymásra hatását, valamint a természet és az emberi lélek titkait fürkészem, egy-egy témát alaposan körbejárva, részleteibe merülve.  Szeretem úgy meglátni és megláttatni a környezetünkben lévő „csodákat”, amelyek mellett hajlamosak vagyunk elmenni, anélkül hogy észrevennénk azokat.  Kimeríthetetlen téma számomra a víz felületén megcsillanó napfény, a patakban gördülő kövek, sodródó falevelek, az idő múlásával történő változások mindabban ami minket körülvesz.

   Szabadidőmben a természetbe vágyom, a Bükk-hegység közelsége jó lehetőséget ad kirándulásokra, de kedvelt pihenőhelyem a Pilis és a Börzsöny is, ahová már szintén nem cipelem a fotós felszerelést.  Az itt látható képek az utóbbi időben elterjedt, számomra új alkotói lehetőséget nyújtó technikai eszközzel, okostelefonnal készültek, utólagos beavatkozás nélkül.”

 

 

Beszámoló a Taktakenézi Önkormányzat 2018. évi munkájáról

1., Taktakenéz Önkormányzata 2018. évben  13  alkalommal ülésezett.  7 rendelet és 24  határozatot hozott a testület . Anyagi lehetőségeink korlátozottak, de igyekszünk racionálisan gazdálkodni és élni a pályázatok adta lehetőségekkel.

 • 2018-ban 5 közmunkaprogramot indítottunk, melyekben átlagosan 187   fő közfoglalkoztatását biztosítottuk:
  • mezőgazdasági termelés (konyhakerti növények, kordonos uborka 1,8 km)
  • belterületi közút-járda felújítási program
  • helyi sajátosságok (épületfelújítás, mederlap-díszburkolat gyártása)  
  • mezőgazdasági földutak helyreállítása   
  • belvízelvezetés, árkok karbantartása          
 • Önkormányzatunk sikeresen pályázott a „Kistelepülések infrastruktúra fejlesztése” pályázaton. 1.596E Ft nyertünk melyből a Gázcseretelepi út részleges aszfaltozását valósítottuk meg.     
 • A TOP 3.2.1 pályázaton 33.783.000 M Ft-ot nyert el az önkormányzat, mely összegből a Polgármesteri Hivatal    és a Bóbita Óvoda és Konyha energetikai korszerűsítése valósul meg.

 

2., Szocálpolitika:

Szintén állami pénzből: 4.777.740  Ft-ot  fordítottunk ebben az évben a szociális tüzelőre. A hátrányos és nehéz sorsú embereken átmeneti és krízis segélyekkel nyújtunk segítséget. Gyermekétkeztetésre (tavaszi-nyári-őszi-téli szünetben)9.210.000 Ft-ot fordítottunk. Segítség még a Népkonyha üzemelése, amely munkanapokon egy tál meleg ételt  biztosít a rászorultaknak.

 

3.,Egészségügy:

A két háziorvosi szolgálatot „csak” helyettesítő orvosokkal tudjuk biztosítani. A központi orvosi ügyelet ellátásához önkormányzatunk havonta közel 100.000 Ft-al járul hozzá. Saját védőnőnk van. Az idősek ellátását-segítését  3fő házi szociális gondozónő biztosítja. Működik és hasznos a jelzőkészülékes szolgálat is.

 

4.,Bóbita Óvoda és Konyha:

Az óvodában 3 csoportban foglakoznak a gyerekekkel. A tárgyi feltételek jók az óvodában és beszerzések történtek a konyhába is (mosogatógép beüzemelése,egyéb vásárlások közel 500.000 Ft . értékben). Az óvónők és a dajkák kiemelt figyelemmel nevelik a gyerekeket. a konyhában főtt ételek minőségére sem lehet panasz!

 

5., Szabadidő-sport:

 • A kenézi fiatalok részt vettek a január 06-ám a Szerencsi Városi Sportcsarnokban egy futballtornán, valamint megszervezésre került a helyi „Emléktorna” is a tornateremben. Mindkét rendezvényt anyagilag támogatta az Önkormányzat.
 • A Környező településeken megrendezett fesztiválokon is képviseltette magát egy csapattal Taktakenéz (Böllér-Prügy,Csülök-Mezőzombor,Babfesztivál –Monok). Természetesen ezeket a rendezvényeket is támogattuk.
 • A  falunapot  09.08-án tartottuk meg . Az egész napos programon több százan vettek részt . A délelőtt a sporté, a gyermekeké volt, délután pedig a kulturális programokat látogathatták az érdeklődők. A falunap tombolasorsolással ért véget.
 • Márciusban az Önkormányzat és Taktakenézért Egyesület szerevezésében Jótékonysági bált tartottunk, melyen 60 fővel vettek részt az érdeklődők.

 

6., Közrend-polgárőrség:

 • A falu közbiztonsága jónak mondható. Nincsenek sorozatos betörések, lopások. A polgárőrség „magja” rendszeresen járőrözik , ügyeli a helyi rendezvényeket . Pályázati forrásból 300.000 Ft-ot nyert működésre az egyesület (gépkocsi fenntartása, elemlámpák vásárlása) . További 450.000 Ft-ot kapott eszközök , polgárőr ruhák beszerzésére a Belügyminisztériumtól, aminek a felhasználása és elszámolása meg is történt.

 

7.,Szennyvízberuházás:

 • A következő év nagy feladata lesz a Taktakenéz-Prügy települések szennyvízhálózatának a kiépítése. A jogerős építési engedélyek a rendelkezésre állnak. A tél folyamán lakossági fórumokon fogjuk tájékoztatni a helyi embereket a bekötés feltételeiről amelyeket szakemberek tartanak meg.

Fontos cél a Taktaharkány –Tokaj négyszámjegyű út felújítása. Ennek megvalósításában kérjük az Országgyűlési képviselőnk segítségét is!

Ennyiben kívántam az Önkormányzat 2018.évben végzett munkájáról tájékoztatást adni.

 

Taktakenéz, 2018. november 30.

 

Molnár Tibor

polgármester

 

 

 

 

Meghívó a helyi Képviselő-testület 2018. október 9-én 14 órától tartandó ülésére

Napirendi javaslat:

 

Napirend előtt:

A polgármester beszámolója a két ülés között végzett tevékenységről

 

Napirend:

 1. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása
  Előadó: Molnár Tibor polgármester
 1. Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása
  Előadó: Molnár Tibor polgármester
 1. A községi temető kerítésének felújítására egyedi kérelem benyújtása
  Előadó: Molnár Tibor polgármester
 1. Indítványok, javaslatok

 

A meghívó innen tölthető le.

FALUNAP 2018.09.08

Szeptember 8-án nagyon szép időben tudtuk megtartani a Falunapot.

A programok 10.00 órakor kezdődtek, s a délelőtt elsősorban a gyerekeké volt. A Kisebbségi Önkormányzat ugráló várakkal és vattacukorral kedveskedett minden gyereknek, a Községi Önkormányzat programokat és műsorokat biztosított a szórakozáshoz. Lehetett focizni, kézműveskedni, arcot festetni, s a bohócok lufi hajtogatással örvendeztették meg a gyerekeket.

Az ebéd után az általános iskolások rekordkísérlete következett: annyi papírkarikát fűztek össze és emeltek a magasba, amennyi Taktakenéz lakossága (1237). A rekordkísérlet sikerült, a szalag sehol sem szakadt szét, jelezve ezzel a faluközösség összetartozását.

Az óvodások műsora után következett a hivatalos program, melyben mindenki találhatott kedvére valót – bűvész, nótaénekes, régi és új slágerek előadói, táncosok szórakoztatták a közönséget. A legnagyobb sikert talán Zámbó Jimmy fia, Zámbó Krisztián aratta, aki a jól ismert és népszerű Jimmy slágereket hozta magával.

A napot a szokásos tombolasorsolás zárta, melyen sok ajándék talált gazdára.

KÖSZÖNJÜK!!

 

 

copyright