Mit kíván a magyar nemzet

„MIT KÍVÁN A MAGYAR NEMZET - Legyen béke, szabadság és egyetértés!”

A híres Tizenkét pont  az 1848. március 15-i pesti forradalom követeléseinek összefoglalása volt, s az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulóján is éppoly hiteles és fontos, hogy  „Legyen béke, szabadság és egyetértés!”

Az iskola tornatermében került sor az ünnepségre, melyen részt vettek az iskola tanulói, szülők, pedagógusok, valamint az önkormányzat képviselőtestületének tagjai. Az iskola tanulói – ünnepi műsorukkal - megpróbálták felidézni 1848 március 15-e napját, mely egy egyszerű esős tavaszi nap volt. Történelmi tanulmányainkból tudjuk, hogy ezen a napon Pesten forradalom zajlott. Tudjuk, hogy Petőfi Sándor és a márciusi ifjak a Pilvax kávéházból elindulva elindítottak egy olyan eseménysorozatot, melynek középpontjában Magyarország függetlensége állt.

Fontosnak tartjuk hagyományaink őrzését, nemzeti identitásunk megerősítését, s erre nagyon jó alkalom nemzeti ünnepeink közös ünneplése.  Az identitás kialakításában és erősítésében nagy szerepe van a családoknak és az iskolának, ahol az iskolai olvasmányok, az iskolai ünnepségek, megemlékezések lehetőséget adnak gyermekeink hazaszeretetének erősítésére. Az ünneplési szokásaink kialakításánál nagyon kell ügyelni arra, hogy az ünnep átélhető, élményszerű legyen, a mai gyerekek számára is érdekes, figyelemfelkeltő.

Az ünnepi műsor teljesen megfelelt ezeknek a követelményeknek. A tanulók versei, táncai, énekei jó érzéssel töltötték el a résztvevőket, ünnepi hangulatban tért mindenki haza.

 

 

Iparűzési adó

57/2013.(II.27.) Korm. rendelet alapján a telepekről vezetett nyilvántartás

 

A jegyző által kiadott nyilvántartási szám A bejegyzés oka A bejegyzés időpontja A telep Az ipari tevékenység végzőjének A telepen végzett ipari tevékenység
év nap címe helyrajzi száma használatának jogcíme üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével neve cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói nyilvántartásbavételi száma székhelye
IP-1/2018 tevékenység bejelentése 2018 február 15 3924 Taktakenéz, Kinizsi Pál utca 31. 387 Tulajdonosok Hétfő:-, Kedd:-, Szerda:8.00-14.00, Csütörtök:8.00-14.00, Péntek:8.00-14.00, Szombat:8.00-14.00, Vasárnap:8.00-14.00 Óvári László Oszvald 50876866 3924 Taktakenéz, Kinizsi Pál utca 31. Fém heggesztése, forrasztása

 

Letöltés XLS formátumban. 

 

Felújult az iskolai sportpálya 2017

Taktakenéz Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be  és 7,8 milliót nyert a Belügyminisztériumtól arra, hogy felújítsa a Petőfi Sándor Általános Iskola sportpályáját. A munkák elkészültek, az avató ünnepségre 2017. október 20-án került sor.

Az eseményen Molnár Tibor polgármester beszámolt a pályázat szükségességéről és a kivitelezés eseményeiről. Bár az önkormányzat már nem fenntartója az iskolának, de továbbra is figyelemmel kíséri életét és segíti működését, hisz a falu gyermekei tanulnak az iskolában. Koncz Ferenc a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke a mozgás fontosságára hívta fel a figyelmet. Fontosnak tartja, hogy az egész napos iskolai  munka közé minél több sportolási, mozgási lehetőséget iktassanak be az iskolákban, mivel a  sport segít kialakítani a gyerekeknél a szabálytudatot, fegyelmet, és  a közösségek összekovácsolásában is nagy  szerepe van Az avatószalag átvágása után a diákok birtokba vették az új  létesítményt, és zenés tornabemutatóval örvendeztették meg  az eseményen megjelenteket.

 

A TAKTAKENÉZI REFORMÁTUS TEMPLOM TÖRTÉNETE

 „A kenézi református egyház története is a XVI. század második felére nyúlik vissza.” A falu lakossága viszonylag hamar áttért református vallásra. Pontos idejét azonban nem tudjuk, mikor alakult meg itt az egyházközség.

Bővebben

A reformáció 500 éves

A reformáció 2017-ben 500. évfordulóját ünnepli. Mit is jelent ez? 1517. október 31.-én Luther Márton 95 téltelt tűzött ki a wittenbergi vártemplom kapujára, mely hitéleti reformok sorozatát tartalmazta az élet minden területére. Ez a cselekedet átalakította Európa vallási térképét, új vallások keletkeztek. Vajon milyen szerepet játszik a reformáció a mai ember életében? Az emlékév jelmondata: „A megújulás lendülete” , ami az örökös változás és változtatás lehetőségére biztat mindnyájunkat.  Akarjunk és merjünk változni és változtatni! 

Taktakenézen is igyekeztünk a lehető legtöbbet kihozni az évfordulóból.

Az iskola vetélkedővel, rajz- és esszépályázat kiírásával tette gyermekközelivé az ünnepet. Az iskolások egy csoportja Vizsolyba látogatott, hogy megnézzék a legrégibb fennmaradt teljes, magyar nyelvre lefordított vizsolyi bibliát, melynek fordítását Károlyi Gáspár református esperes, gönci lelkész végezte el. 2015-ben a vizsolyi biblia bekerült a hungarikumok közé.

A Megyaszói Mészáros Lőrinc Általános Iskola meghívására az iskola 4 fős csapata benevezett egy térségi versenyre. Az I. forduló feladata volt minden jelentkező csapat számára a helyi református templom történetével kapcsolatos események összegyűjtése. A II. forduló megrendezésére Megyaszón került sor, ahol a taktakenézi csapat II. helyezést ért el. A csapat tagjai voltak: Barócsi Barbara, Nagy Petra, Csorba Klaudia és Juházs Dávid, felkészítőjük Burkus Bernadett református lelkész.

A reformáció napja a protestáns egyházban október 31.-e, annak emlékére, hogy 1517-ben – azaz 500 éve - ezen a napon függesztette ki Luther Márton a wittenbergi vártemplom ajtajára a 95 tételét, melyben az egyház Biblia szerinti megújításáról ír. A helyi református egyház a reformáció ünnepét összekötötte a jubileumi konfirmáltak találkozójával, és közös úrvacsoravétellel ünnepeltek. Az igehirdetés szolgálatát Mészáros István esperes végezte. Az istentisztelet után mindenkit szeretetvendégségre vártak a gyülekezet tagjai a kultúrházba.

“A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszünnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig a legnagyobb a szeretet.” (1 Korinthus 13: 4-8, 13)

FALUNAP 2017

Taktakenéz Község Önkormányzata szeptember 09-én (szombaton) rendezte meg szokásos falunapi ünnepségét. 2000 óta hagyomány, hogy a falu apraja-nagyja összetalálkozik a sportpályán, s évről-évre változó programokkal szórakoznak.

A z idén a délelőtti programokat a kispályás labdarúgó torna, a játékos sorversenyek és a főzőverseny tetti érdekessé. Az „Életmód sátorban” gyógynövényből készült teákat kóstolhattak az érdeklődők, volt vérnyomásmérés és hasznos életmód tanácsok. A „Kézműves sátorban” Herczeg Mária vezetésével kicsik és nagyok tehették próbára kézügyességüket. Az „Arcfestés sátorban” a gyerekek kérhettek vidám tetoválásokat és arcdíszeket. Közben egész nap ugrálóvár várta a kicsiket.
A sátrak alatt bográcsokban főttek a finomabbnál finomabb ételek. Ebéd után kezdődött a kulturális program, melyet a helyi óvodások és iskolások műsora nyitott meg. Ezt követően Hegyaljai Sándor bűvészműsorát láthattuk, majd Zizi és Zozó bohócok poénjain nevethettünk. Felajánlásokból sor került a mindig várt tombolasorsolásra is. Este a Lasho Shave együttes produkciója zárta a Falunapot.

 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉS 2017

2013. januárjától a helyi Petőfi Sándor Általános Iskola fenntartása és működtetése is elkerült az Önkormányzattól. Sajnos be kellett látnunk, hogy a működtetéssel járó költségek meghaladják az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit. Mindkét fél – önkormányzat és iskola – félve nézett a jövő felé. Eltelt több, mint 4 év, s nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy a létrejött hármas – önkormányzat, iskola és tankerület – jól együtt tud működni. Az iskola a falu életének kulturális motorja maradt, ünnepségeinken, rendezvényeinken mindig számíthatunk munkájukra. Az önkormányzat ugyanolyan segítőkész, mint régen, de a pénzügyi hátteret a Szerencsi Tankerület biztosítja. A tankerületi programokra pedig nemcsak az iskola kap meghívást, hanem az önkormányzat  is. 

Mivel az iskola épülete önkormányzati tulajdon, de a tankerület működteti, az iskola pedig használja, így mindenkinek fontos, hogy rendben legyen, megóvjuk az állagát, kényelmessé tegyük a falu gyermekei számára. Az iskola épülete 2011-ben teljesen fel lett újítva, de sajnos az iskola sportudvara elhasználódott az évek során, ezért az önkormányzat – a Szerencsi Tankerület támogatásának javaslatával - pályázatot nyújtott be a sportudvar felújítására. A pályázat sikeresen zárult, így szeptember hónapban elkezdődhetnek a munkálatok, s reméljük, mihamarább birtokba veheti az iskola. Reméljük, hogy az együttműködés továbbra is hasonlóan gyümölcsöző marad.

Beszámoló a Taktakenézi Önkormányzat 2016. évi munkájáról

Taktakenéz Önkormányzata 2016. évben 14 alkalommal ülésezett. Számtalan rendeletet és határozatot hozott a testület. Anyagi lehetőségeink korlátozottak, de igyekszünk minden lehetőséget megragadni, hogy az itt élő emberek életét könnyebbé, szebbé, élhetőbbé tegyük.

A 2016-os évből az alábbi eseményeket emelném ki:

Az év folyamán hat közmunkaprogramot indítottunk, melyekben 261 fő közfoglalkozását biztosítottuk. Ezek a következők voltak:

 • mezőgazdasági termelés (konyhakerti növények)
 • belterületi közút-járda felújítási program,
 • helyi sajátosságok program (épületfelújítások, mederlap, díszburkolat gyártása, erdőápolás),
 • mezőgazdasági földutak felújítása,
 • hosszabb időtartamú közmunkaprogram (uborkatermesztés)
 • belvízelvezetés, árkok karbantartása

Az Egészségház felújítását közel 26 MFt- ból tudtuk megvalósítani. Megtörtént az épület teljes külső szigetelése, járdák, járólapok javítása, eszközök beszerzése. A faluban ez az első olyan intézmény, melyre napelemek kerültek. Az épület ünnepélyes átadására szeptember közepén került sor, s ekkor háziorvosunk tiszteletére „Dr. Bazsó Péter Egészségház” elnevezést kapta.

A helyi Petőfi Sándor Általános Iskola udvarára - az iskola és az önkormányzat összefogásával -  egy 60-80 fő befogadására képes filagória épült, melynek különlegessége egy gyönyörű búbos kemence, melyet a „Dolgozók  délutánján” már sikerült felavatni.

 Ezen a helyszínen ülésezett a Megyei Polgárőr Szövetség kibővített elnöksége is szeptemberben, és reméljük, hogy még sok örömteli esemény helyszíne lesz ez az épületegyüttes.

Önkormányzatunk a „Gyermekétkeztetés feltételeinek javítására” kiírt pályázaton 11.354.000 millió forintot nyert. A pályázatból megvalósult az ebédlőn a nyílászárók cseréje , szigetelés, burkolás. Kibővült a gyermekétkeztetés, a rászoruló  gyermekek a tavaszi, őszi és a téli szünetben is kapnak egy tál meleg ételt.

A település közrendje elfogadhatónak mondható. Jó szolgálatot tesz a térfigyelő kamerarendszer is. A helyi Polgárőr Egyesület pályázaton 300.000 forint  támogatásban részesült az idei éveben. A polgárőregyesület irányításában végzett munkájukért Zakariás Imre és Halász Tamás polgárőrök a közelmúltban a Polgárőr Érdemkereszt ezüst fokozatában részesültek. Molnár Tibor polgármester, a Megyei Polgárőrszövetség elnökhelyetteseként  belügyminiszteri dicséretben részesült a bűnmegelőzés érdekében végzett tevékenységéért.

December 19-én elindult a „Népkonyha” intézménye is, ahol naponta 400 ételadag kiosztására kerül sor.

Szociális tüzelőre közel 3,2 millió forintot fordítunk. Folyamatban van a szociális szén kihordása az érintett családok számára.

Mindezek mellett igyekszünk támogatni az iskolás és óvodáskorú gyermekeket, a fiatalokat, a nyugdíjasokat. Ilyen programok voltak a következők:

 • az általános iskolás gyermekek kirándulásának támogatása
 • karácsonyi játékvásárlás az óvodásoknak
 • pünkösdi kispályás labdarúgó torna támogatása
 • dolgozók karácsonya
 • nyugdíjasok karácsonyi támogatása

Lehetőségeinkhez képest sok mindent sikerült megvalósítanunk. Az évet sikeresnek mondhatjuk.

                                                                                                         

SIKEREK A NEHÉZSÉGEK ELLENÉRE 2016

Taktakenéz a Taktaköz egyik leghátrányosabb helyzetű települése, melyen  nagyon magas a hátrányos helyzetű családok aránya, így nagyon sok feladatot ró az önkormányzatra ezen családoknak a segítése, az esélyegyenlőség biztosítása. Mivel az önkormányzat anyagi lehetőségei korlátozottak – a normatívák saját működésünket sem fedezik teljes egészében – ezért a hátrányok kompenzációja is csak pályázati forrásokból valósítható meg. Minden adódó lehetőséget igyekszünk megragadni, s segíteni a családokon vagy éppen a rászoruló nyugdíjasokon, akik szintén nagy számban élnek a községben. Az éven 200 gyermeknek tudtuk biztosítani a szünidei gyermekétkeztetést. 215 család tüzelőanyaghoz jutását segítette az önkormányzat, s itt még saját forrást is tett az elnyert összeghez, hogy a benyújtott igényeket maradéktalanul teljesíteni tudja.

Az elmúlt időszakban a közmunka keretében 271 főnek biztosít munkát az önkormányzat. A programokban foglalkoztatottak mezőgazdasági termeléssel, földutak karbantartásával, járdák építésével, belterületi utak kátyúzásával, a közterületek szépítésével foglalkoznak. A programokhoz folyamatosan tudjuk beszerezni a szükséges nagyértékű eszközöket, mint traktor, pótkocsi, kultivátor, permetezőgép, eke, stb.

A mindennapi nehézségek ellenére, még vannak apróbb sikerek a polgármesteri munkában, de vajon meddig?

Az elmúlt évi Falunapra beüzemelésre és átadásra került a 8,9 MFt-os térfigyelő kamerarendszer.  A Belügyminisztériumi pályázaton elnyert összegből 8 db kamera figyeli a települést, amitől a közrend további javulását várja a lakosság.

MVH-s pályázaton is eredményesen szerepelt a Taktakenézi Önkormányzat, s így 3,5 MFt-ból egy Skoda típusú személyautó vásárlására kerülhetett sor.

A Taktakenéz Községért Egyesület is sikeresen pályázott, s ennek köszönhetően egy 9 személyes Opel Vivaró mikrobusz került a község tulajdonába.  Itt külön öröm volt, hogy nem volt szükség önrészre, mivel egyesület  volt a pályázó.

A járművek jól szolgálják a település érdekét, hiszen távoli rendezvényekre, sporteseményekre van mivel szállítani a résztvevőket, segítség az ügyintézésben, a beszerzések lebonyolításában, iskolás vagy óvodás gyermekek  szállításában.

A Taktakenézi Polgárőr Egyesület polgárőr autóját egy évvel korábban pályáztuk, de az idén is sikerült tankolási utalványt nyerni és 300 EFt-ot működési költségekre.

Az Egészségház felújítását közel 26 MFt- ból tudta megvalósítani a település. Megtörtént az épület teljes külső szigetelése, járdák, járólapok javítása, eszközök beszerzése. A faluban ez az első olyan intézmény, melyre napelemek kerültek. Saját forrásból sikerült felújítani a kerítést, csecsemőmérleget és EKG készüléket vásárolni.

A helyi Petőfi Sándor Általános Iskola udvarára - az iskola és az önkormányzat összefogásával -  egy 60-80 fő befogadására képes filagória épült, melynek különlegessége egy gyönyörű búbos kemence, melyet a „Dolgozók  délutánján” már sikerült felavatni és reméljük, hogy sok örömteli esemény helyszíne lesz még ez az épületegyüttes.

 

copyright