„IDŐUTAZÁS” - Ádám János, az Észak-Magyarország megyei napilap fotóriporterének fotókiállítása Taktakenézen

Szinte már hagyomány, hogy az ünnepi évzáró ünnepséghez mindig kapcsolódik a művelődési házban egy kiállítás is.  Az éven Ádám János, az Észak-Magyarország megyei napilap fotóriporterének érdekes természeti pillanatokat megragadó alkotásai voltak láthatók. Olyan egészen hétköznapi dolgok voltak kiragadva az időből, melyek mellett az életben egyszerűen csak elmegyünk, s nem figyelünk rájuk. Itt a képeken azonban elgondolkodhattunk, mennyi apró csoda van az életünkben.

Ő maga így nyilatkozott munkájáról:

   „1965-ben a Halak jegyében születtem, Miskolcon.  A fotózás technikáját önállóan és fotóklubokban sajátítottam el, emellett rajzoltam, festettem is.  2000-től hivatásommá vált a fényképezés, az Észak-Magyarország megyei napilap fotóriportereként még közelebbről örökíthetem meg mindazt, amiben élünk. Több hazai és nemzetközi pályázaton, önálló és csoportos kiállításon volt lehetőségem bemutatni munkáimat, melyek közül jó néhány már köz- és magángyűjteményben van.

   Alkotásaimban az ember és környezete kapcsolatát, egymásra hatását, valamint a természet és az emberi lélek titkait fürkészem, egy-egy témát alaposan körbejárva, részleteibe merülve.  Szeretem úgy meglátni és megláttatni a környezetünkben lévő „csodákat”, amelyek mellett hajlamosak vagyunk elmenni, anélkül hogy észrevennénk azokat.  Kimeríthetetlen téma számomra a víz felületén megcsillanó napfény, a patakban gördülő kövek, sodródó falevelek, az idő múlásával történő változások mindabban ami minket körülvesz.

   Szabadidőmben a természetbe vágyom, a Bükk-hegység közelsége jó lehetőséget ad kirándulásokra, de kedvelt pihenőhelyem a Pilis és a Börzsöny is, ahová már szintén nem cipelem a fotós felszerelést.  Az itt látható képek az utóbbi időben elterjedt, számomra új alkotói lehetőséget nyújtó technikai eszközzel, okostelefonnal készültek, utólagos beavatkozás nélkül.”

 

 

Beszámoló a Taktakenézi Önkormányzat 2018. évi munkájáról

1., Taktakenéz Önkormányzata 2018. évben  13  alkalommal ülésezett.  7 rendelet és 24  határozatot hozott a testület . Anyagi lehetőségeink korlátozottak, de igyekszünk racionálisan gazdálkodni és élni a pályázatok adta lehetőségekkel.

 • 2018-ban 5 közmunkaprogramot indítottunk, melyekben átlagosan 187   fő közfoglalkoztatását biztosítottuk:
  • mezőgazdasági termelés (konyhakerti növények, kordonos uborka 1,8 km)
  • belterületi közút-járda felújítási program
  • helyi sajátosságok (épületfelújítás, mederlap-díszburkolat gyártása)  
  • mezőgazdasági földutak helyreállítása   
  • belvízelvezetés, árkok karbantartása          
 • Önkormányzatunk sikeresen pályázott a „Kistelepülések infrastruktúra fejlesztése” pályázaton. 1.596E Ft nyertünk melyből a Gázcseretelepi út részleges aszfaltozását valósítottuk meg.     
 • A TOP 3.2.1 pályázaton 33.783.000 M Ft-ot nyert el az önkormányzat, mely összegből a Polgármesteri Hivatal    és a Bóbita Óvoda és Konyha energetikai korszerűsítése valósul meg.

 

2., Szocálpolitika:

Szintén állami pénzből: 4.777.740  Ft-ot  fordítottunk ebben az évben a szociális tüzelőre. A hátrányos és nehéz sorsú embereken átmeneti és krízis segélyekkel nyújtunk segítséget. Gyermekétkeztetésre (tavaszi-nyári-őszi-téli szünetben)9.210.000 Ft-ot fordítottunk. Segítség még a Népkonyha üzemelése, amely munkanapokon egy tál meleg ételt  biztosít a rászorultaknak.

 

3.,Egészségügy:

A két háziorvosi szolgálatot „csak” helyettesítő orvosokkal tudjuk biztosítani. A központi orvosi ügyelet ellátásához önkormányzatunk havonta közel 100.000 Ft-al járul hozzá. Saját védőnőnk van. Az idősek ellátását-segítését  3fő házi szociális gondozónő biztosítja. Működik és hasznos a jelzőkészülékes szolgálat is.

 

4.,Bóbita Óvoda és Konyha:

Az óvodában 3 csoportban foglakoznak a gyerekekkel. A tárgyi feltételek jók az óvodában és beszerzések történtek a konyhába is (mosogatógép beüzemelése,egyéb vásárlások közel 500.000 Ft . értékben). Az óvónők és a dajkák kiemelt figyelemmel nevelik a gyerekeket. a konyhában főtt ételek minőségére sem lehet panasz!

 

5., Szabadidő-sport:

 • A kenézi fiatalok részt vettek a január 06-ám a Szerencsi Városi Sportcsarnokban egy futballtornán, valamint megszervezésre került a helyi „Emléktorna” is a tornateremben. Mindkét rendezvényt anyagilag támogatta az Önkormányzat.
 • A Környező településeken megrendezett fesztiválokon is képviseltette magát egy csapattal Taktakenéz (Böllér-Prügy,Csülök-Mezőzombor,Babfesztivál –Monok). Természetesen ezeket a rendezvényeket is támogattuk.
 • A  falunapot  09.08-án tartottuk meg . Az egész napos programon több százan vettek részt . A délelőtt a sporté, a gyermekeké volt, délután pedig a kulturális programokat látogathatták az érdeklődők. A falunap tombolasorsolással ért véget.
 • Márciusban az Önkormányzat és Taktakenézért Egyesület szerevezésében Jótékonysági bált tartottunk, melyen 60 fővel vettek részt az érdeklődők.

 

6., Közrend-polgárőrség:

 • A falu közbiztonsága jónak mondható. Nincsenek sorozatos betörések, lopások. A polgárőrség „magja” rendszeresen járőrözik , ügyeli a helyi rendezvényeket . Pályázati forrásból 300.000 Ft-ot nyert működésre az egyesület (gépkocsi fenntartása, elemlámpák vásárlása) . További 450.000 Ft-ot kapott eszközök , polgárőr ruhák beszerzésére a Belügyminisztériumtól, aminek a felhasználása és elszámolása meg is történt.

 

7.,Szennyvízberuházás:

 • A következő év nagy feladata lesz a Taktakenéz-Prügy települések szennyvízhálózatának a kiépítése. A jogerős építési engedélyek a rendelkezésre állnak. A tél folyamán lakossági fórumokon fogjuk tájékoztatni a helyi embereket a bekötés feltételeiről amelyeket szakemberek tartanak meg.

Fontos cél a Taktaharkány –Tokaj négyszámjegyű út felújítása. Ennek megvalósításában kérjük az Országgyűlési képviselőnk segítségét is!

Ennyiben kívántam az Önkormányzat 2018.évben végzett munkájáról tájékoztatást adni.

 

Taktakenéz, 2018. november 30.

 

Molnár Tibor

polgármester

 

 

 

 

Meghívó a helyi Képviselő-testület 2018. október 9-én 14 órától tartandó ülésére

Napirendi javaslat:

 

Napirend előtt:

A polgármester beszámolója a két ülés között végzett tevékenységről

 

Napirend:

 1. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása
  Előadó: Molnár Tibor polgármester
 1. Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása
  Előadó: Molnár Tibor polgármester
 1. A községi temető kerítésének felújítására egyedi kérelem benyújtása
  Előadó: Molnár Tibor polgármester
 1. Indítványok, javaslatok

 

A meghívó innen tölthető le.

FALUNAP 2018.09.08

Szeptember 8-án nagyon szép időben tudtuk megtartani a Falunapot.

A programok 10.00 órakor kezdődtek, s a délelőtt elsősorban a gyerekeké volt. A Kisebbségi Önkormányzat ugráló várakkal és vattacukorral kedveskedett minden gyereknek, a Községi Önkormányzat programokat és műsorokat biztosított a szórakozáshoz. Lehetett focizni, kézműveskedni, arcot festetni, s a bohócok lufi hajtogatással örvendeztették meg a gyerekeket.

Az ebéd után az általános iskolások rekordkísérlete következett: annyi papírkarikát fűztek össze és emeltek a magasba, amennyi Taktakenéz lakossága (1237). A rekordkísérlet sikerült, a szalag sehol sem szakadt szét, jelezve ezzel a faluközösség összetartozását.

Az óvodások műsora után következett a hivatalos program, melyben mindenki találhatott kedvére valót – bűvész, nótaénekes, régi és új slágerek előadói, táncosok szórakoztatták a közönséget. A legnagyobb sikert talán Zámbó Jimmy fia, Zámbó Krisztián aratta, aki a jól ismert és népszerű Jimmy slágereket hozta magával.

A napot a szokásos tombolasorsolás zárta, melyen sok ajándék talált gazdára.

KÖSZÖNJÜK!!

 

 

TAKTAKENÉZEN ÜLÉSEZETT A MEGYEI POLGÁRŐR SZÖVETSÉG KIBŐVÍTETT VEZETŐSÉGE

A B-A-Z Megyei Polgárőr Szövetség 2018.augusztus 28-án Taktakenézen tartotta meg soron következő kibővített vezetőségi ülését.

Taktakenézen a kezdetektől – 27 éve – működik polgárőrség. Azzal a céllal jött létre, hogy a falu  közrendjét és közbiztonságának fenntartását segítse a rendőrséggel együttműködve.

A kezdeti lelkesedés azonban egyre kisebb, s a civil szervezet létszáma évről-évre csökken. A tagok közül sokan kiöregedtek az éjszakai szolgálatból, s a fiatalok közül kevés az utánpótlás. A polgárőrség társadalmi munkában végzi tevékenységét, ami a mai világban már ritka cselekedet. A Taktakenézi Polgárőr Egyesület egyike a  „300x100 Biztonság” bűnmegelőzési programban résztvevő polgárőr egyesületeknek. A még dolgozó polgárőröknek – akik biztosítják a falu és az iskola rendezvényeit is -  csak köszönet jár munkájukért!

Molnár Tibor polgármester kezdeményezte egykor a polgárőrség létrejöttét Taktakenézen, s jelenleg a B-A-Z Megyei Polgárőr Szövetség alelnökeként dolgozik. Sok éves munkája elismeréseként a megyei polgárőr napokon Szatmári Gyula Emlékplakett kitüntetésben részesült, melyet akkor nem tudott átvenni, így átadására ez alkalommal került sor Csóra György megyei elnök személyében.

 

 

A KÖZÖSSÉGEK EREJE

 

„A közösség valahová tartozás és nyitottság, ugyanakkor szeretet is minden ember iránt.
Más szóval úgy is mondhatnánk, hogy a közösséget ez a három tényező határozza meg:
minden embert szeretni, egymással szorosan összetartozni, és megélni a küldetésünket.”

Jean Vanier

 

A KÖZÖSSÉGEK EREJE

Az ember alapvetően társas lény, ezért természetes igénye a közösségi lét, a közösségben való létezés. A közösségeket csoportosíthatjuk aszerint, hogy természetes vagy mesterséges közösségről van szó. A természetes közösségeknek  - család, iskola, lakóhely, munkahelyi közösség - bárki tagja lehet, a mesterséges közösségekhez - civil szervezet, egyesület, klub - viszont az egyén saját belátása és döntése szerint csatlakozik. Ilyen módon például Taktakenéz lakossága egy közösséget alkot, de személyes kapcsolat az összes lakos között nem tud létre jönni.  Kellenek a kisebb csoportok, melyek hatnak egymásra.

 

A jó közösség fennmaradása szempontjából egyik alapvető szükséglet az együttműködési készség megléte ahhoz, hogy tagjai együtt tudjanak működni és dolgozni. Ehhez nélkülözhetetlen az őszinte kommunikáció, hogy a feladatokat és problémákat megbeszélhessék. Az építő jellegű kritikának természetesen helye van minden közösségben, sőt szükségszerű is, de változást, csak úgy tudunk elérni, ha segítő és nyílt kommunikációval, aktívan hozzájárulunk a megújuláshoz. Mert minden egyesület olyan, amilyenné tagjai teszik! Másik feltétele a jó közösségnek az összefogás készsége, hogy a közösség tagjai a közös célok érdekében össze tudjanak fogni. Ehhez hozzájárulnak az együttes élmények, melyek összetartják a tagokat. A közös érdeklődés egy kis közösséggé kovácsolja a résztvevőket, így azok örömmel töltik együtt idejüket.  Ha jól érzik magukat együtt, nem csupán új élménnyel gazdagodnak, hanem van mit emlegetni, van miből meríteni a hétköznapokban.

 

Az elmúlt évek Taktakenézen is megmutatták, hogy a kialakult közösségekért folyamatosan tenni kell, hogy fennmaradjanak. Ehhez azonban olyan emberekre van szükség, akik akarnak és tudnak is tenni. Egy ember kevés, több kell…Olyanok kellenek, akik cselekszenek, ha kell!

Vannak jó kezdeményezések!

 • Falunapok
 • Önkormányzati munkahelyi karácsony
 • Dolgozók délutánja
 • Taktakenéz Községért Egyesület bálja
 • Polgárőr napok
 • Kenyízsi Betyárok főzései
 • Öregfiúk labdarúgó tornája

 

A közösségeknek ereje van. Vigyázzunk közösségeinkre!

 

 

Mit kíván a magyar nemzet

„MIT KÍVÁN A MAGYAR NEMZET - Legyen béke, szabadság és egyetértés!”

A híres Tizenkét pont  az 1848. március 15-i pesti forradalom követeléseinek összefoglalása volt, s az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulóján is éppoly hiteles és fontos, hogy  „Legyen béke, szabadság és egyetértés!”

Az iskola tornatermében került sor az ünnepségre, melyen részt vettek az iskola tanulói, szülők, pedagógusok, valamint az önkormányzat képviselőtestületének tagjai. Az iskola tanulói – ünnepi műsorukkal - megpróbálták felidézni 1848 március 15-e napját, mely egy egyszerű esős tavaszi nap volt. Történelmi tanulmányainkból tudjuk, hogy ezen a napon Pesten forradalom zajlott. Tudjuk, hogy Petőfi Sándor és a márciusi ifjak a Pilvax kávéházból elindulva elindítottak egy olyan eseménysorozatot, melynek középpontjában Magyarország függetlensége állt.

Fontosnak tartjuk hagyományaink őrzését, nemzeti identitásunk megerősítését, s erre nagyon jó alkalom nemzeti ünnepeink közös ünneplése.  Az identitás kialakításában és erősítésében nagy szerepe van a családoknak és az iskolának, ahol az iskolai olvasmányok, az iskolai ünnepségek, megemlékezések lehetőséget adnak gyermekeink hazaszeretetének erősítésére. Az ünneplési szokásaink kialakításánál nagyon kell ügyelni arra, hogy az ünnep átélhető, élményszerű legyen, a mai gyerekek számára is érdekes, figyelemfelkeltő.

Az ünnepi műsor teljesen megfelelt ezeknek a követelményeknek. A tanulók versei, táncai, énekei jó érzéssel töltötték el a résztvevőket, ünnepi hangulatban tért mindenki haza.

 

 

copyright