SZENNYVÍZBERUHÁZÁS TAKTAKENÉZEN

Az uniós és állami támogatásnak köszönhetően egy korszerű, a jelenlegi szabályoknak és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító telep kiépítése folyik a településen. A projekt befejezésével csökken a környezetterhelés, egészségesebb lehet a lakókörnyezet Ezzel jelentősen javulhat a lakosok életkörülménye, hiszen a mostani állapot nem felel meg a 21. században elvárható környezetvédelmi követelményeknek.

A beruházás sajnos kedvezőtlenül hatott az utak állapotára, de bizonyos helyreállítási feladatok kötelezőek a kivitelezők számára, illetve a következő évek feladata lesz, hogy pályázati lehetőségeket kiaknázva, felújítsuk a falu belterületi útjait.