"Jó itt élni" Közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása

TOP 5.3.1-16-BO1-2017-00016

"Jó itt élni" –

Helyi identitást erősítő programok megvalósítása című pályázati program Taktakenézen

Közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása

A fejlesztési célokhoz kötődő közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása elsősorban a helyi lakosok identitását erősítő közösségfejlesztési folyamatait, szabadidős tevékenységeit foglalja magában. Helyi hagyományok felelevenítése, feltárása, közösségi eredmények bemutatása, helyismereti kiállítások szervezése, közösségi találkozók szervezése válik valóra. A programok megszólítják majd a 10-18 éves fiatalokat, családjaikat, illetve a falu valamennyi lakóját.

Megvalósult programok, események

Mozduljunk!

A jó időt kihasználva a település sportos, mozogni vágyó fiataljait egy sportdélutánra invitáltuk. Mivel jellemzően a mai fiatalok keveset mozognak, úgy gondoltuk, hogy együtt könnyebb lesz „mozdulni”. Voltak egyéni versenyek és természetesen foci is, mivel igazán azzal lehet kicsalogatni a fiatalokat a virtuális világukból.

Helyi hagyományok feltárása

Egy település életében az iskola és a benne dolgozó pedagógusok nagy szerepet játszanak a helyi hagyományok kialakításában, a régi hagyományok feltárásában, felelevenítésében, továbbadásában. Mivel az iskola arculata is a hagyományőrzésen alapszik, kézenfekvő dolog, hogy a fejlesztési célokhoz kötődő közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósításába a nevelőtestületet célszerű bevonni. Egy közös megbeszélésre invitáltuk a pedagógusokat és a könyvtár vezetőjét. Segítségükkel összegyűjtöttük a település azon kulturális értékeit, melyeket a programban szeretnénk megerősíteni és identitáserősítő hatására, jövőben betöltött szerepére hangsúlyt helyezni.

Őszi hagyományaink

Elődeink még pontosan ismerték az őszi jeles napokat, de napjainkban a jeles napokhoz tartozó hagyományokat egyre nagyobb homály fedi. A faluban is Szent Mihály-nap után kezdték a kukoricát törni, de ma már alig van egy-két embernek kukoricája. Az állattartók a legelőre hajtott állatokat ilyenkor hajtották vissza, de már állatokat is alig tartanak a családok. Sok helyen Szent Mihály napján kezdődött a szüret. Itt a Hegyalján a szüretnek is nagy hagyománya van, a falusiak a mai napig járnak napszámba, de a hagyományok már nem ugyanazok, mint voltak. Hogy az őszi hagyományokat kicsit felelevenítsük, egy vidám délutánt szenteltünk a hagyományok ápolásának, a közös beszélgetéseknek, zenének és táncnak, és a régi időkre való emlékezésnek.

Őseink nyomában

A település egyetlen általános iskolájának Petőfi Sándor – a nép költője – a névadója. Kíváncsiak voltunk, mennyit tudnak névadójuk életéről az itt tanuló diákok. Egy több helyszínes, 6 állomásos akadályversenyt szerveztünk számukra. Petőfi nyomában járva a felsős osztályok csapatai Kiskőröstől egészen Segesvárig követhették nyomon játékos feladatok segítségével a költő életét és munkásságát. A helyszíneket egy térkép segítségével találták meg. A játékos feladatok között volt mozaik kirakás, keresztrejtvény, zenehallgatás, versfelismerés, csatajelenet. Miközben Petőfi nyomában haladtak, sok új ismeretet tanulhattak meg névadójukról és a kor hagyományairól. A gyerekek örömmel fogadták az akadályokkal teli programot.

"Jó itt élni" Helytörténeti dokumentumok gyűjtése

TOP 5.3.1-16-BO1-2017-00016

"Jó itt élni" –

Helyi identitást erősítő programok megvalósítása című pályázati program Taktakenézen

Helytörténeti dokumentumok gyűjtése

HAGYOMÁNYAINK

TOP5.3.1. "Jó itt élni!" pályázat kereteiben egy helytörténeti kutatás vette kezdetét a taktakenézi könyvtárban. A helytörténeti kutatás feladata Taktakenéz múltjának felkutatása és feldolgozása. Mivel 2010-ben kiadásra került egy könyv, amely Taktakenéz történetét kutatta a kezdetektől 1950-ig (Takács László: Válogatott források Taktakenéz történetéhez), mi inkább az ezt követő időszak történéseit, hagyományait szeretnénk feltárni. Célunk, hogy összegyűjtsük azokat a régi emlékeket, melyeket örökül hagyhatunk az elkövetkező nemzedéknek.

Az első alkalommal – mivel advent időszakában járunk - a taktakenézi ünnepekhez kapcsolódó hagyományokat idéztük fel.

Bizony, régen volt, amikor fiatalemberek csoportja kis Betlehemmel a kezükben jártak kántálni. A karácsonyi énekek után elmondták jókívánságaikat, melyért pénzt, ételt, italt kaptak a háziaktól cserébe. A locsolkodásnak is nagy hagyománya volt a faluban. A fiúk házról-házra jártak, hogy vízzel, illatos kölnivel locsolják meg a lányokat, akik hímes tojást és pénzt adtak a locsolóknak. A lakodalmas népszokásokat is összegyűjtöttük, hiszen ennek is nagy hagyománya volt a faluban. De szó esett a régi aratásokhoz kapcsolódó bálokról is és a több, mint 20 éve tartó Falunapi rendezvényekről is. Új keletű hagyomány az adventi gyertyagyújtás és a Betlehem felállítása a falu központjában.

Miután felelevenítettük a régi szokások emlékeit, karácsonyi asztaldíszeket készítettünk és ráhangolódtunk a közelgő ünnepekre.

"Jó itt élni" ÜNNEPVÁRÓ ADVENTI VÁSÁR

TOP 5.3.1-16-BO1-2017-00016

"Jó itt élni" –

Helyi identitást erősítő programok megvalósítása című pályázati program Taktakenézen

ÜNNEPVÁRÓ ADVENTI VÁSÁR

Adventi vásárral kedveskedett Taktakenéz lakosainak az önkormányzat. Nem hagyományos vásár volt ez! Pénzért nem lehetett vásárolni! A fizetési eszköz a mosoly volt és a szeretet.

A vásárba Ringer István tárogatója hívogatta a vendégeket. A tárogató a magyar történelem jellegzetes hangszere, melyet egészen a honfoglalástól napjainkig szívesen használunk és hallgatunk. Most is nagy sikere volt. Először csak hallgatták az emberek, majd vele együtt énekeltek.

A gyerekek kedves versekkel, dalokkal köszöntötték a jelenlévőket, melyért apró ajándékok jártak. A pályázat részvételi fórumának tagjai közül néhányan forró teával, fűszeres forralt borral, kolbásszal, szaloncukorral kínálták a megjelent kedves vendégeket. Hangulatos beszélgetésekkel, karácsonyi dalok együtténeklésével zajlott le a különleges vásár! Reméljük, hagyományt teremtettünk!

"Jó itt élni" Médiatudatosság

"Jó itt élni" –

Helyi identitást erősítő programok megvalósítása című pályázati program Taktakenézen

Médiatudatosság

A felgyorsult társadalomban az információ befogadásának feltételei és körülményei megváltoztak. A nagy mennyiségű információhoz való gyors hozzáférés egyedi hatást gyakorol a gyermekekre, akik sajnos nem rendelkeznek azokkal az ismeretekkel, amelyek a digitális média használatához elengedhetetlenek. A média alakítja és formálja a világról alkotott nézeteinket, identitásunkat, a média a kultúra része. A gyerekek médiafogyasztási szokásait döntően a család, a szülők alakítják, de általában nagyobb figyelemmel kísérik az alsós gyerekek médiahasználatát, később azonban már ritkábban kontrollálják, hogy a gyerekek mit és meddig néznek, böngésznek.

Ezért is van szükség a médiatudatosságra nevelésre, így mi is időt fordítottunk erre a problémára. A közösségi akciót a könyvtárba szerveztük és a következőkre hívtuk fel a szülők figyelmét:

 • a médiafogyasztás mértékének és minőségének szabályozása;
 • az adatbiztonság problémái;
 • a függőség problémái;
 • a média manipulációs hatásainak ellensúlyozása;

"Jó itt élni" Közlekedésbiztonság javítását elősegítő programok

TOP 5.3.1-16-BO1-2017-00016

"Jó itt élni" –

Helyi identitást erősítő programok megvalósítása című pályázati program Taktakenézen

Közlekedésbiztonság javítását elősegítő programok

A közlekedés a gyermekek napi tevékenységének elválaszthatatlan része, ezért nagyon fontos, hogy tisztában legyenek a közlekedés alapvető szabályaival, hiszen naponta közlekednek az iskola és otthonuk között. A gyermekek tapasztalatlanok a közlekedésben, így külön figyelmet kell fordítani rájuk. Közlekedésbiztonság javítását elősegítő programjaink célja, hogy életkori sajátosságuknak megfelelő oktatásban részesítsük őket.

Célcsoportunk a község 10 éves gyermekei, hiszen őket már kísérő nélkül engedik iskolába, így különösen fontos, hogy ismerjék a biztonságos közúti közlekedés szabályait. Első lépésként az elméleti szabályokkal, közlekedési táblákkal ismerkedtek meg a tanulók.

Az elméleti szabályok fontossága mellett külön hangsúlyt kell kapjon a biztonságos járműkezelés. Mennyire vagy ura a bicajodnak? Erre voltunk kíváncsiak a kerékpáros ügyességi versenyünkön. A kijelölt ügyességi pályán időre kellett végigmenni a legkevesebb hibaponttal. Ugyan, ki ne szeretné letesztelni kerékpáros tehetségét egy ügyességi pályán! A legügyesebbek pedig nem maradhatnak jutalom nélkül! A leggyorsabbak és legügyesebbek díjban részesültek, de mindenkinek járt egy kis jutalom!

Fontos, hogy a közlekedésre nevelés gyakorlatias képzés legyen. A tervezett foglalkozásokat úgy építettük fel, hogy az elsajátított elméleti tudás tapasztalati úton való tanulás által rögzülhessen. Elsősorban a közlekedési táblák ismeretére, a biztonságos kanyarodás elsajátításának használatára, a forgalomirányító fényjelző készülékek jelzéseinek megfelelő közlekedésre voltunk kíváncsiak. A létrehozott közlekedési pályán a gyerekeknek gyalogosan és kerékpárosan kellett közlekedni, ahol most a kerékpárokat rollerekkel helyettesítettük. A gyerekek élvezték a gyakorlatias képzést és egyre kevesebb hibát követtek el az 5. foglalkozás végére, ahol is számot adtak tudásukról, s az eredmények alapján sikeresen zártuk a programot.

"Jó itt élni" Fűben-fában orvosság

TOP 5.3.1-16-BO1-2017-00016

"Jó itt élni" –

Helyi identitást erősítő programok megvalósítása című pályázati program Taktakenézen

Fűben-fában orvosság

A gyógynövény szó hallatán a legtöbb embernek a teák jutnak eszébe. Valóban ez a leggyakoribb és leginkább ismert, ugyanakkor nem az egyetlen módja a gyógynövények felhasználásának. A falu régi öregjei még gyakran jártak nyáron kamilla virágot szedni, tavasszal friss csalánleveleket gyűjtöttek, fodormentát, citromfüvet ültettek. Napjainkban egyre gyakrabban kerül szóba az egészségtudatosság, a betegségek megelőzését és kezelését célzó életmódváltás szükségessége, a népi gyógymódok. A növényekkel való gyógyítás igen régre nyúlik vissza, így mi is visszaforgattuk az idő kerekét és a fiatalok egy csoportjával immunerősítő gyógynövényekkel ismerkedtünk meg. A jelenlegi vírusos időben kimondottan hasznos, ha ők is tisztában vannak azzal, hogy milyen természetes immunerősítőket célszerű alkalmazni szervezetük ellenállóképességének növelése érdekében.

"Jó itt élni" Programok, folyamatok megvalósítása

TOP 5.3.1-16-BO1-2017-00016

"Jó itt élni" –

Helyi identitást erősítő programok megvalósítása című pályázati program Taktakenézen

A fejlesztési célokhoz kötődő programok, folyamatok megvalósítása alatt 6 szakkör és egy népismereti tábor vette kezdetét.Programok, folyamatok megvalósítása

Egy-egy szakkör 6 foglalkozást tartalmaz. A következő szakkörök indultak és indulnak el folyamatosan:

Szülőföldem: Célja szűkebb és tágabb környezetünk, szülőföldünk megismerése egy virtuális utazás által.

Hagyományőrzők: Az idősebb generáció tudásátadása a fiatalabbak/gyermekek számára a hagyományaink megőrzése céljából.

Jeles napok: Azokat a szokásokat és történetiségeket ismerhetik meg a résztvevők, melyek a kiemelt jeles napjainkhoz kapcsolódnak.

Digitális világunk: Célja korunk digitális eszközei működésének, használatának elsajátítása és a kultúra digitális formában történő elérésének megtanítása.

Vár a könyvtár: Célja a nyomtatott könyv népszerűsítése. Kiemelt fontossággal bír a mai digitalizált világunkban, hogy megtanítsuk értékelni a nyomtatott könyvet, és népszerűsítsük az olvasást a fiatalok körében.

Digitális szakácskönyv: A fiatalok digitalizált világában az idősebb generációnak is szükséges az eszközök elsajátítását magukévá tenni. A gasztronómiát hívjuk segítségül.

A népismereti tábor célcsoportja az általános iskola 10-15 éves tanulói lesznek. Nekik szervezünk 2022 nyarán napközis tábort 5 turnusban, turnusonként 15 fővel. Célja a fiatalok személyiségének fejlesztése érzelmi, intellektuális, művészi, szociális adottságok területén. Változatos programokkal készülünk, mely hozzájárul képességeik és kreativitásuk kibontakoztatásához.

Várjuk a jelentkezőket!

"Jó itt élni" Részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévők fejlesztéseEGYÜTT HATÉKONYABB

TOP 5.3.1-16-BO1-2017-00016

"Jó itt élni" –

Helyi identitást erősítő programok megvalósítása című pályázati program Taktakenézen


Részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévők fejlesztése
EGYÜTT HATÉKONYABB

A részvételi fórumok egy konkrét célra szerveződött, a közösség tagjainak részvételével megvalósuló olyan nyilvános találkozók, melyeken a helyi közösséget foglalkoztató kérdéseket, problémákat járjuk körbe, abból a célból, hogy közösségi válaszok szülessenek az adott problémára. A részvételi fórumok keretében a közösségfejlesztési folyamat eredményeit szükséges értékelni, az érzékelt hatásokat elemezni és a helyi cselekvési tervet aktualizálni. Tagjai meghívott vendégek.

A 15 fős részvételi fórum tagjai a helyi közösség különböző rétegeit, a pályázat különböző célcsoportjait képviselik. Tagjai között vannak a helyi képviselők, a Polgárőr Egyesület és a Taktakenéz Községért Egyesület vezetői, az iskola és óvoda képviselői, a családsegítő és védőnő. Ezek az emberek azok, akik a helyi közösségekkel kapcsolatot tartanak és érdekeiket a legjobban tudják képviselni a pályázati programban is.

Első találkozásaink célja a program célkitűzésének megismerése és a programelemek megbeszélése volt. Hogyan működjünk? Hogyan valósítsuk meg a programokat? Hogyan feleljünk meg az indikátoroknak? Mi a legelőnyösebb a közösségeknek? Hogyan lehet közösségeket kovácsolni? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ.

Fontos célként tűztük ki a helyi hagyományok feltárását és felidézését. Terveink között szerepel, hogy régi használati eszközöket gyűjtünk és használatukat jó gyakorlatként az idősebbek bemutatják a fiataloknak, gyerekeknek.

Jó ötletként merült fel egy kiállítás megrendezése régi írásos falvédőkből, illetve egy adventi kézműves délután és egy adventi vásár megrendezése. Reméljük, hogy a járványügyi helyzet nem akadályozza meg, hogy a programokon a lakosság részt vegyen.

A részvételi fórum tagjai egy hagyományőrző disznóölés lehetőségét is felvetették, mivel már falun is alig él ennek a hagyománya, ezt is szívesen átadnák az idősek a fiatalabbaknak.

A részvételi fórumok keretében a közösségfejlesztési folyamatok eredményeit folyamatosan értékelni fogjuk.

"Jó itt élni" – Helyi identitást erősítő programok megvalósítása című pályázati program Taktakenézen

TOP 5.3.1-16-BO1-2017-00016

"Jó itt élni" –

Helyi identitást erősítő programok megvalósítása című pályázati program Taktakenézen

Tisztelt Taktakenézen élők!

A fent nevezett projekt elsődleges célja, hogy a konzorciumban lévő településeken olyan önszerveződő közösségek jöjjenek létre, amelyek a későbbiek során képesek önállóan is fennmaradni. Erősödjön a helyi identitás és a társadalmi kohézió.

A projekt további céljai:

 • a meglévő humán erőforrások felszínre kerüljenek,
 • az együttműködések következtében az erőforrások aktivizálódjanak,
 • a helyi civil társadalom megerősödjön,
 • erősödjön a lakossági aktivitás,
 • erősödjön a településhez való kötődés,
 • fejlődjön a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata,
 • mindezek következtében minőségi változás következzen be a település életében.

A projektben helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok valósulhatnak meg. Célcsoport a település lakossága, kiemelten a 10-18 éves fiatalok és családtagjaik.

A helyi identitás erősítésében, a helyi adottságok feltárásában aktív szerepet töltenek be a helyi civil szervezetek, önszerveződő közösségek. A közös gondolkozás elindulásából, a helyi értékek feltárásából várhatóan erősödik a lakosok helyi identitása, növekszik és elmélyül az egymással való kapcsolati háló. A közösségek együttműködési készségének és hajlandóságának erősítése egyben az elvándorlás csökkenésének is az alapja, hiszen a településhez, térséghez való kötődés, - a területi identitás - fontos területfejlesztési erőforrás.

A projekthez bárki csatlakozhat. Célunk, hogy Taktakenéz községből minél többen részt vegyenek a projekt megvalósításában, minél többen részesei legyenek a projekthez kapcsolódó programoknak. A projekthez kapcsolódó információs pont a helyi Művelődési Ház, ahol szeretettel várjuk a lakosságot. A programokról plakátokon, Facebookon és a honlapunkon értesülhetnek az érdeklődők. A települési honlapon folyamatosan elérhetőek lesznek az eddigi eredmények.

Köszönjük a magyar állam és az európai unió támogatását.

Kérem, hogy csatlakozzanak a programokhoz!

Molnár Tibor polgármester