60 ÉVES LETT AZ ISKOLA

Az oktatás rövid története Taktakenézen

Az Ó-kenézről Új-kenézre történő áttelepülés után az első felépített közösségi épület az iskola volt, de a gyerekek alig jártak iskolába. A mindenkori református lelkész feladata volt a gyerekek oktatása. A források szerint több oka is volt ennek: a szülők nemtörődömsége, a tanítók alkalmatlansága, elavult módszerek és könyvek alkalmazása. 1869-ben a 27 fiú és 27 lány tanulóból egy sem járt iskolába, amit már az egyházmegye nem nézhetett tétlenül.

Az 1920-as évek végén már a római katolikusoknak is volt saját iskolája. Mindkét felekezetnél egy-egy tanító oktatott egy-egy tanteremben. A református elemi iskolában könyvtár is működött. Az 1930-as évektől működött iskola Andrássy gróf birtokán is. A falu közelében lévő Dohányos tanyán a gróf alkalmazott egy tanítónőt. Ide jártak a grófi birtokon dolgozó cselédek gyerekei. A háború után ez megszűnt.

Az 1948/49-es tanévtől 3 tanteremben 5 pedagógus tanított 219 diákot. Az 1950-es években a felekezeti iskolákat államosították. Folyamatos bővítésekre volt szükség, hogy a növekvő tanulólétszámot el tudják helyezni. Idők folyamán be kellett vezetni a délelőtt-délutáni váltott tanítást is, hogy az összevont osztályokat külön lehessen választani. Volt tanítás a megüresedett pedagógus szolgálati lakásokban is.

Igazi fordulópont 1991 októberében következett be az iskola és Taktakenéz közoktatásában. A rendszerváltás kezdetével Taktakenéz közigazgatásilag is önálló lett.

Másfél éves kemény munka, sok-sok nehézség, osztályok elhelyezése, megüresedett szolgálati lakásokban való tanítás volt az előzménye annak, hogy 1991. október 6-án átadták a jelenleg is működő nyolc tantermes, tornateremmel, természettudományi előadóval ellátott iskolát. Végre a taktakenézi gyerekek is modern, kényelmes, jól felszerelt iskolában tanulhattak.

2007-ben 4 teremmel bővült az iskola: 16 darab számítógéppel felszerelt számítástechnika szaktanteremmel, könyvtárral, egy tanteremmel, és egy fejlesztő szobával. Az óvoda 2 csoportszobával, fejlesztő és nevelői szobával, tornaszobával, aulával és az ehhez szükséges kiszolgáló létesítményekkel gazdagodott.

2009-ben szintén pályázati forrás és az ehhez szükséges önerő felhasználásával nyílászárók cseréje került sor az iskolában.

2011-ben újabb felújításra nyílt lehetőség. Új tetőzetet kapott az épület, további nyílászárók, tantermi meleg burkolatok cseréjére, illetve a vizesblokkok teljes felújítására, falazat hőszigetelésére, valamint igazgatói-tanári szobák felújítására került sor. Ugyanebben az évben a TIOP 1.1.1 pályázat a Petőfi Sándor Általános Iskola informatikai fejlesztését szolgálta. Az 5 db tantermi csomag 5 db nagyon korszerű Promethan típusú interaktív táblát tartalmazott, melynek segítségével lehetővé vált, hogy az iskola valamennyi tanulója a XXI. századnak megfelelő oktatásban részesüljön.

2013-tól a fenntartó a Szerencsi Tankerület lett.

2018-ban a Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola Infrastrukturális fejlesztése történt, melynek része volt a világítótestek cseréje, a fűtés korszerűsítése, a tornaterem felújítása. Ugyanekkor a Szerencsi Tankerületi Központ intézményein fotovoltaikus rendszer telepítése valósult meg, illetve az iskola számítógépes parkja újult meg.

Így elmondható, hogy az intézmény infrastruktúrája, felszereltsége a kor igényeinek megfelel. Mindezek elsősorban a pályázati lehetőségeknek köszönhetőek, amit mindig is próbált az iskola vezetése és a fenntartó megragadni. A sok szemléltető és fejlesztő eszköz, az IKT eszközök, a jól felszerelt könyvtár mind-mind segítség a tanulók motiválásánál, de az iskola folyamatosan kutatja az új motivációs lehetőségeket.