Beszámoló a Taktakenézi Önkormányzat 2016. évi munkájáról

Taktakenéz Önkormányzata 2016. évben 14 alkalommal ülésezett. Számtalan rendeletet és határozatot hozott a testület. Anyagi lehetőségeink korlátozottak, de igyekszünk minden lehetőséget megragadni, hogy az itt élő emberek életét könnyebbé, szebbé, élhetőbbé tegyük.

A 2016-os évből az alábbi eseményeket emelném ki:

Az év folyamán hat közmunkaprogramot indítottunk, melyekben 261 fő közfoglalkozását biztosítottuk. Ezek a következők voltak:

 • mezőgazdasági termelés (konyhakerti növények)
 • belterületi közút-járda felújítási program,
 • helyi sajátosságok program (épületfelújítások, mederlap, díszburkolat gyártása, erdőápolás),
 • mezőgazdasági földutak felújítása,
 • hosszabb időtartamú közmunkaprogram (uborkatermesztés)
 • belvízelvezetés, árkok karbantartása

Az Egészségház felújítását közel 26 MFt- ból tudtuk megvalósítani. Megtörtént az épület teljes külső szigetelése, járdák, járólapok javítása, eszközök beszerzése. A faluban ez az első olyan intézmény, melyre napelemek kerültek. Az épület ünnepélyes átadására szeptember közepén került sor, s ekkor háziorvosunk tiszteletére „Dr. Bazsó Péter Egészségház” elnevezést kapta.

A helyi Petőfi Sándor Általános Iskola udvarára – az iskola és az önkormányzat összefogásával – egy 60-80 fő befogadására képes filagória épült, melynek különlegessége egy gyönyörű búbos kemence, melyet a „Dolgozók délutánján” már sikerült felavatni.

Ezen a helyszínen ülésezett a Megyei Polgárőr Szövetség kibővített elnöksége is szeptemberben, és reméljük, hogy még sok örömteli esemény helyszíne lesz ez az épületegyüttes.

Önkormányzatunk a „Gyermekétkeztetés feltételeinek javítására” kiírt pályázaton 11.354.000 millió forintot nyert. A pályázatból megvalósult az ebédlőn a nyílászárók cseréje , szigetelés, burkolás. Kibővült a gyermekétkeztetés, a rászoruló gyermekek a tavaszi, őszi és a téli szünetben is kapnak egy tál meleg ételt.

A település közrendje elfogadhatónak mondható. Jó szolgálatot tesz a térfigyelő kamerarendszer is. A helyi Polgárőr Egyesület pályázaton 300.000 forint támogatásban részesült az idei éveben. A polgárőregyesület irányításában végzett munkájukért Zakariás Imre és Halász Tamás polgárőrök a közelmúltban a Polgárőr Érdemkereszt ezüst fokozatában részesültek. Molnár Tibor polgármester, a Megyei Polgárőrszövetség elnökhelyetteseként belügyminiszteri dicséretben részesült a bűnmegelőzés érdekében végzett tevékenységéért.

December 19-én elindult a „Népkonyha” intézménye is, ahol naponta 400 ételadag kiosztására kerül sor.

Szociális tüzelőre közel 3,2 millió forintot fordítunk. Folyamatban van a szociális szén kihordása az érintett családok számára.

Mindezek mellett igyekszünk támogatni az iskolás és óvodáskorú gyermekeket, a fiatalokat, a nyugdíjasokat. Ilyen programok voltak a következők:

 • az általános iskolás gyermekek kirándulásának támogatása
 • karácsonyi játékvásárlás az óvodásoknak
 • pünkösdi kispályás labdarúgó torna támogatása
 • dolgozók karácsonya
 • nyugdíjasok karácsonyi támogatása

Lehetőségeinkhez képest sok mindent sikerült megvalósítanunk. Az évet sikeresnek mondhatjuk.