Beszámoló a Taktakenézi Önkormányzat 2018. évi munkájáról

1., Taktakenéz Önkormányzata 2018. évben 13 alkalommal ülésezett. 7 rendelet és 24 határozatot hozott a testület . Anyagi lehetőségeink korlátozottak, de igyekszünk racionálisan gazdálkodni és élni a pályázatok adta lehetőségekkel.

 • 2018-ban 5 közmunkaprogramot indítottunk, melyekben átlagosan 187 fő közfoglalkoztatását biztosítottuk:
  • mezőgazdasági termelés (konyhakerti növények, kordonos uborka 1,8 km)
  • belterületi közút-járda felújítási program
  • helyi sajátosságok (épületfelújítás, mederlap-díszburkolat gyártása)
  • mezőgazdasági földutak helyreállítása
  • belvízelvezetés, árkok karbantartása
 • Önkormányzatunk sikeresen pályázott a „Kistelepülések infrastruktúra fejlesztése” pályázaton. 1.596E Ft nyertünk melyből a Gázcseretelepi út részleges aszfaltozását valósítottuk meg.
 • A TOP 3.2.1 pályázaton 33.783.000 M Ft-ot nyert el az önkormányzat, mely összegből a Polgármesteri Hivatal és a Bóbita Óvoda és Konyha energetikai korszerűsítése valósul meg.

2., Szocálpolitika:

Szintén állami pénzből: 4.777.740 Ft-ot fordítottunk ebben az évben a szociális tüzelőre. A hátrányos és nehéz sorsú embereken átmeneti és krízis segélyekkel nyújtunk segítséget. Gyermekétkeztetésre (tavaszi-nyári-őszi-téli szünetben)9.210.000 Ft-ot fordítottunk. Segítség még a Népkonyha üzemelése, amely munkanapokon egy tál meleg ételt biztosít a rászorultaknak.

3.,Egészségügy:

A két háziorvosi szolgálatot „csak” helyettesítő orvosokkal tudjuk biztosítani. A központi orvosi ügyelet ellátásához önkormányzatunk havonta közel 100.000 Ft-al járul hozzá. Saját védőnőnk van. Az idősek ellátását-segítését 3fő házi szociális gondozónő biztosítja. Működik és hasznos a jelzőkészülékes szolgálat is.

4.,Bóbita Óvoda és Konyha:

Az óvodában 3 csoportban foglakoznak a gyerekekkel. A tárgyi feltételek jók az óvodában és beszerzések történtek a konyhába is (mosogatógép beüzemelése,egyéb vásárlások közel 500.000 Ft . értékben). Az óvónők és a dajkák kiemelt figyelemmel nevelik a gyerekeket. a konyhában főtt ételek minőségére sem lehet panasz!

5., Szabadidő-sport:

 • A kenézi fiatalok részt vettek a január 06-ám a Szerencsi Városi Sportcsarnokban egy futballtornán, valamint megszervezésre került a helyi „Emléktorna” is a tornateremben. Mindkét rendezvényt anyagilag támogatta az Önkormányzat.
 • A Környező településeken megrendezett fesztiválokon is képviseltette magát egy csapattal Taktakenéz (Böllér-Prügy,Csülök-Mezőzombor,Babfesztivál –Monok). Természetesen ezeket a rendezvényeket is támogattuk.
 • A falunapot 09.08-án tartottuk meg . Az egész napos programon több százan vettek részt . A délelőtt a sporté, a gyermekeké volt, délután pedig a kulturális programokat látogathatták az érdeklődők. A falunap tombolasorsolással ért véget.
 • Márciusban az Önkormányzat és Taktakenézért Egyesület szerevezésében Jótékonysági bált tartottunk, melyen 60 fővel vettek részt az érdeklődők.

6., Közrend-polgárőrség:

 • A falu közbiztonsága jónak mondható. Nincsenek sorozatos betörések, lopások. A polgárőrség „magja” rendszeresen járőrözik , ügyeli a helyi rendezvényeket . Pályázati forrásból 300.000 Ft-ot nyert működésre az egyesület (gépkocsi fenntartása, elemlámpák vásárlása) . További 450.000 Ft-ot kapott eszközök , polgárőr ruhák beszerzésére a Belügyminisztériumtól, aminek a felhasználása és elszámolása meg is történt.

7.,Szennyvízberuházás:

 • A következő év nagy feladata lesz a Taktakenéz-Prügy települések szennyvízhálózatának a kiépítése. A jogerős építési engedélyek a rendelkezésre állnak. A tél folyamán lakossági fórumokon fogjuk tájékoztatni a helyi embereket a bekötés feltételeiről amelyeket szakemberek tartanak meg.

Fontos cél a Taktaharkány –Tokaj négyszámjegyű út felújítása. Ennek megvalósításában kérjük az Országgyűlési képviselőnk segítségét is!

Ennyiben kívántam az Önkormányzat 2018.évben végzett munkájáról tájékoztatást adni.

Taktakenéz, 2018. november 30.

Molnár Tibor

polgármester