TÁJÉKOZTATÁS

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők jelöltállításhoz szükséges ajánlások számáról szóló tájékoztatás innen tölthető le: Tájékoztatás

Az egyéni listás képviselőjelölt és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számáról szóló hirdetmény innen tölthető le: Hirdetmény

BÜSZKESÉGÜNK AZ OVINK

TAKTAKENÉZI BÓBITA ÓVODA  BEMUTATÁSA

A Taktakenéz Községi Önkormányzat fenntartása alatt működő Bóbita Óvoda és Konyha 2007. szeptemberétől – a felújítás eredményeként - három osztatlan csoportban 75 gyermeket tud fogadni. Az óvoda tornaterme igényes belső építészeti kialakítással rendelkezik, az óvodás gyermekek mozgásfejlesztésének és ünnepségeinek színtere.

A csoportszobák igényesen és gazdagon felszereltek. Az udvaron homokozók, ügyességet és mozgásfejlesztést szolgáló rugós és fajátékok biztosítják a szabadtéri tevékenységet.

Az intézményhez tartozik egy 250 adagos konyha kiszolgáló helyiségekkel és ebédlővel együtt, amely az óvodások az iskolai menza  napközi ellátását , valamint a falu szociális étkeztetését is biztosítja.

Az Óvoda folyamatosan és eredményesen kapcsolódott be az integrációs esélyteremtő pályázatokba, ennek köszönhetően felszereltségük optimális, a szakmai eszközök, fejlesztő játékok rendelkezésre állnak.

 

Gyermekkép-Óvodakép:

 

Az intézmény dolgozói nagy hangsúlyt fektetnek a gyermekek differenciált fejlesztésére, nevelésére. Az Óvoda célja, hogy a családi nevelés folytatásaként, és azzal együttműködve,

szeretetteljes légkörben változatos, élményekben gazdag programokat biztosítson óvodásai részére. Kiemelt feladataik közé tartozik a hagyományápolás, a foglalkozásokon alkalmazzák a projekt módszert, mely segíti a kreativitást, a team munkában való tevékenységet. Sok vidám, örömteli játék, érdekes programok, kézműves foglalkozás, mozgás, ének, zene, tánc, mese tölti ki a mindennapjaikat.

Tiszteletben tartják a gyermekek egyéniségét, érdeklődését, adottságait fejlődési ütemét és mindemellett tudatosan készítik fel őket az iskolai életre. Hangsúlyozzák a játék elsődleges szerepét, mert ez az óvodáskorú gyermekek legfőbb tevékenysége.

Az óvónők fontos feladatuknak tekintik a biztonság és a nyugalom megteremtését az óvodai csoportokban.

Fő hangsúlyt kap a környezet megismerése – mint élettér- amelyben tájékozódni, eligazodni

képes az óvodás gyermek. A Zöld óvoda cím elnyerését is célul tűzték ki. A megszerzett tapasztalatok, élmények, megjelennek mindennapi tevékenységükben beépülnek a foglalkozásokba.

A programokkal helyi szükségleteket, az óvodába járó gyermekeket és családjukat kívánják

szolgálni. Nyitott, bizalmas, szeretetteljes óvodai légkör megvalósítására törekszenek.

 

GRATULÁLUNK A DÍJAZOTTAKNAK!

Taktakenéz Községért végzett sokéves munkájuk elismeréseként és egy életút lezárásaként Molnár Tiborné a helyi általános iskola igazgatója, Gulyás Istvánné igazgató-helyettes és Drahos Lászlóné szociális gondozó Taktakenéz Község Képviselőtestületének díjait vehette át Dr. Koncz Zsófia országgyűlési képviselőtől és Molnár Tibor polgármestertől.

Jó egészséget és további szép éveket kívánunk mindhármuknak!