INTÉZMÉNYEINK

Elérhetőségek Taktakenéz

Taktakenéz Község Önkormányzata

Béke u. 9.

47/388-001, 47/588-009

Általános Iskola

Fő u. 18.

47/588-003, 47/588-004

Óvoda

Fő u. 18.

47/388-145

Védőnői Szolgálat

Béke u. 14.

47/400-893

Családsegítő Szolgálat

Béke u. 14.

47/400-892

Orvosi Rendelő

Béke u. 14.

47/388-101

Szervezeti, személyzeti adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Taktakenéz Községi Önkormányzata 3924 Taktakenéz, Béke utca 9. Tel.: 47/400-890 Fax: 47/400-890 e-mail: taktakenez@freemail.hu

Honlap: www.taktakenez.hu

Taktakenéz Község Önkormányzat Képviselőtestületének névsora

Molnár Tibor polgármester
Halász Tamás alpolgármester
Gulyás Istvánné Képviselő
Juhász Attila Képviselő
Szabó Lászlóné Képviselő
Szabóné Sallai Judit Képviselő
Vaskó Zoltánné Képviselő

Az önkormányzat mellett működő bizottságok

Szociális- és Családügyi Bizottság tagjai

Gulyás Istvánné elnök

Juhász Attila Bizottsági tag

Szabóné Sallai Judit Bizottsági tag

Taktakenéz Község Önkormányzata

Kolozsvári Erik tanácsos

Konyecsik Imre főtanácsos

 • pénzügyi gazdálkodási feladatok ellátása
 • az önkormányzat és intézményei bérszámfejtésével kapcsolatos feladatok ellátása
 • költségvetés beszámolók elkészítése
 • ingatlan vagyon kataszter vezetése
 • analitikák, statisztikák készítése
 • szabálysértési ügyek intézése
 • az alkalmazási okiratok elkészítése, személyi nyilvántartások.
 • adó- és értékbizonyítványok kiállítása
 • Polgárvédelmi ügyek intézése

Tóth Szilárdné főtanácsos

 • anyakönyvvezetési tevékenység ellátása
 • népesség nyilvántartási ügyek intézése
 • hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatok ellátása
 • szociális helyzetből eredően rászorult személyek pénzbeli, természetbeli ellátásával kapcsolatos előkészítő ügyek
 • közfoglalkoztatással kapcsolatos ügyek
 • iktatás, irattarozással kapcsolatos feladatok

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

Molnár Tibor polgármester 3924 Taktakenéz, Béke u. 9. Tel.: 47/400-890 Fax: 47/400-890 E-mail: taktakenez@freemail.hu

 1. Tel.: 47/400-890 Fax: 47/400-890 E-mail: taktakenez@freemail.hu

Petőfi Sándor Általános Iskola

Molnár Tiborné intézményvezető

Taktakenézi Bóbita Óvoda és Konyha

Mészárosné Vékony Ida óvodavezető

 • Székhely: 3924. Taktakenéz, Fő út 18.
 • Telefonszám: 47/ 388-145

Könyvtár

Szabóné Sallai Judit könyvtár vezető

Védőnői Szolgálat

Taktakenéz, Béke utca 14. Petrik Krisztina - védőnő Tel.: 47/ 400-893

Intézményi Társulásban működtetett

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Prokoláb Tímea családgondozó

Kistérségi társulás keretében működtetett

Házi Segítségnyújtás és Jelzőrendszeres Szolgálat

3 fő

Művelődési Ház

Tel:47/400-844

Telephely: 3924. Taktakenéz, Kossuth Lajos utca 9. szám

Felettes, illetve felügyeleti szerv, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv adatai:

Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal 3530 Miskolc, Városház tér 1.