„Jó itt élni” – Helyi identitást erősítő programok megvalósítása című pályázati program Taktakenézen

TOP 5.3.1-16-BO1-2017-00016

„Jó itt élni” –

Helyi identitást erősítő programok megvalósítása című pályázati program Taktakenézen

Tisztelt Taktakenézen élők!

A fent nevezett projekt elsődleges célja, hogy a konzorciumban lévő településeken olyan önszerveződő közösségek jöjjenek létre, amelyek a későbbiek során képesek önállóan is fennmaradni. Erősödjön a helyi identitás és a társadalmi kohézió.

A projekt további céljai:

  • a meglévő humán erőforrások felszínre kerüljenek,
  • az együttműködések következtében az erőforrások aktivizálódjanak,
  • a helyi civil társadalom megerősödjön,
  • erősödjön a lakossági aktivitás,
  • erősödjön a településhez való kötődés,
  • fejlődjön a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata,
  • mindezek következtében minőségi változás következzen be a település életében.

A projektben helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok valósulhatnak meg. Célcsoport a település lakossága, kiemelten a 10-18 éves fiatalok és családtagjaik.

A helyi identitás erősítésében, a helyi adottságok feltárásában aktív szerepet töltenek be a helyi civil szervezetek, önszerveződő közösségek. A közös gondolkozás elindulásából, a helyi értékek feltárásából várhatóan erősödik a lakosok helyi identitása, növekszik és elmélyül az egymással való kapcsolati háló. A közösségek együttműködési készségének és hajlandóságának erősítése egyben az elvándorlás csökkenésének is az alapja, hiszen a településhez, térséghez való kötődés, – a területi identitás – fontos területfejlesztési erőforrás.

A projekthez bárki csatlakozhat. Célunk, hogy Taktakenéz községből minél többen részt vegyenek a projekt megvalósításában, minél többen részesei legyenek a projekthez kapcsolódó programoknak. A projekthez kapcsolódó információs pont a helyi Művelődési Ház, ahol szeretettel várjuk a lakosságot. A programokról plakátokon, Facebookon és a honlapunkon értesülhetnek az érdeklődők. A települési honlapon folyamatosan elérhetőek lesznek az eddigi eredmények.

Köszönjük a magyar állam és az európai unió támogatását.

Kérem, hogy csatlakozzanak a programokhoz!

Molnár Tibor polgármester