„Jó itt élni” Programok, folyamatok megvalósítása

TOP 5.3.1-16-BO1-2017-00016

„Jó itt élni” –

Helyi identitást erősítő programok megvalósítása című pályázati program Taktakenézen

A fejlesztési célokhoz kötődő programok, folyamatok megvalósítása alatt 6 szakkör és egy népismereti tábor vette kezdetét.Programok, folyamatok megvalósítása

Egy-egy szakkör 6 foglalkozást tartalmaz. A következő szakkörök indultak és indulnak el folyamatosan:

Szülőföldem: Célja szűkebb és tágabb környezetünk, szülőföldünk megismerése egy virtuális utazás által.

Hagyományőrzők: Az idősebb generáció tudásátadása a fiatalabbak/gyermekek számára a hagyományaink megőrzése céljából.

Jeles napok: Azokat a szokásokat és történetiségeket ismerhetik meg a résztvevők, melyek a kiemelt jeles napjainkhoz kapcsolódnak.

Digitális világunk: Célja korunk digitális eszközei működésének, használatának elsajátítása és a kultúra digitális formában történő elérésének megtanítása.

Vár a könyvtár: Célja a nyomtatott könyv népszerűsítése. Kiemelt fontossággal bír a mai digitalizált világunkban, hogy megtanítsuk értékelni a nyomtatott könyvet, és népszerűsítsük az olvasást a fiatalok körében.

Digitális szakácskönyv: A fiatalok digitalizált világában az idősebb generációnak is szükséges az eszközök elsajátítását magukévá tenni. A gasztronómiát hívjuk segítségül.

A népismereti tábor célcsoportja az általános iskola 10-15 éves tanulói lesznek. Nekik szervezünk 2022 nyarán napközis tábort 5 turnusban, turnusonként 15 fővel. Célja a fiatalok személyiségének fejlesztése érzelmi, intellektuális, művészi, szociális adottságok területén. Változatos programokkal készülünk, mely hozzájárul képességeik és kreativitásuk kibontakoztatásához.

Várjuk a jelentkezőket!