„Megküzdési stratégiák a továbbtanulás mindennapjaihoz”

Az Inclusion4Schools projekt keretén belül Magyarországon elsőként 2022. április 28-án Taktakenézen valósult meg Nyitott Iskola Tudásmegosztó fórum. Az esemény 20 résztvevővel és a program facilitátoraival, valamint a meghívott előadókkal valósult meg. A közösség képviseletében a helyi pedagógusok, szülők, a helyi önkormányzat, valamint a kisebbségi önkormányzat képviselői is részt vettek.

Meghívott előadóink voltak:

Molnár Tiborné, intézményvezető – Petőfi Sándor Ált. Isk., Taktakenéz

Hogyan készítjük mi föl a diákokat a továbbtanulásra?

Tarnóczi Eszter, családsegítő

Milyen akadályokkal szembesülnek továbbtanuló diákjaink szülei?

Derdák Tibor, igazgatója – Ámbédkar Iskola, Miskolc

Egy fajta út – lehetőségek bemutatása

Bukta Márta, főigazgató – Szerencsi Szakképzési Centrum

Karrier – és rugalmas tanulási utak a szakképzésben – a szakképzés átalakulás 2020 óta

Témafelvezető előadások:

Elsőként Molnár Tiborné Erzsébet az iskola igazgatója beszélt arról, hogy az iskola egyéni odafigyelést nyújt minden egyes diák számára.

Tanulószobával, mentorációval, önismereti módszerekkel és pályaorientációval egészítik ki az iskola mindennapi menetét. Bemutatják a diákok és szülők számára a hiányszakmákat és az ösztöndíj lehetőségeket is, valamint igyekeznek a szülőket megerősíteni abban, hogy támogassák a gyerekeket a tanulmányaikban és segítsék, irányítsák választásukat, ne bízzák a gyerekekre.

Majd Bukta Márta a Szerencsi Szakképzési Centrum főigazgatója mutatta be átfogóan a hozzájuk tartozó 5-6 intézményt és azt a rendszert, amiben ezek működnek, illetve, hogy milyen lehetőségeket nyújtanak ezek az iskolatípusok. Kitért a szakképző iskolák, a technikumok sajátosságaira, valamint a duális képzés díjazási és szankcionálási rendszerére.

Harmadikként a közösségben jártas és jól ismert Tarnóczi Eszter családsegítő vázolta fel azokat a típusú nehézségeket, amelyekkel ő szembesül az ellátó rendszerben. Elmondta, hogy országosan Borsod van a harmadik helyen az iskolai lemorzsolódások terén (Nógrád és Szabolcs után). Megvilágította, hogy a 16 éves korig tartó tankötelezettség nem a gyerek születésnapjáig vonatkozik, hanem annak a tanévnek a végéig, mikor a 16. életévét betölti. Mesélt a háziorvosok szerepéről az iskolai hiányzásokkal kapcsolatosan, valamint említette, hogy nagyon fontos volna, hogy legyen minden iskolában pszichológus.

Utolsóként Derdák Tibor a miskolci Ambédkar iskola igazgatója beszélt arról, hogy náluk milyen az ott tanuló diákok helyzete, illetve, hogy mire helyezik a hangsúlyt az oktatás, nevelés folyamán. Elmondta, hogy ők egy érettségit adó intézmény, majd technikumként tovább lehet náluk maradni szakmát is tanulni, illetve, hogy kifejezetten nagy hangsúlyt helyeznek az angol nyelv oktatására, valamint az informatikai készségek ismeretére. És kihangsúlyozta, megvilágította a technikum és a duális képzés gyakorlati előnyeit is.

Műhelymunka

Ennek folyamán az I4S facilitátorainak segítségével a résztvevők 3 csoportban beszélték át a következő 3 kérdéskört:

  1. Milyen közösségi megoldásokban gondolkodhat a középiskola és a közösség a diákok lemorzsolódásának megelőzésében?
  2. Mit tud nyújtani a helyi, taktakenézi általános iskola a középiskolában továbbtanuló diákoknak?
  3. Mit tehet a középiskola az egyes diákok iskolában tartása terén a tanuló szintjén? A család szintjén?

Zárókör

Horváth Aladár korábbi felvetése alapján az Ámbédkar már idén, nyári táborozási lehetőséget ajánlott, így a gyerekek az iskolába kerülés előtt szokhatják az otthontól távol alvást, magát az intézményt és a nagyvárosi Miskolcot is, hogy átélhessék a kollégiumi életet.

Végül Budai Júlia az Ámbédkar volt tanáraként kihangsúlyozta, hogy az osztályfőnöknek is személyes felelősséget kell éreznie a diákjai iránt, valamint felhívta a figyelmet a kapcsolattartás fontosságára a családdal, a szociális szakemberekkel a gyerekek sikeres tanulmányi kimenetele érdekében.

https://inclusion4schools.eu/hu/

https://www.facebook.com/Inclusion4Schools.Magyarorszag