NÉPISMERETI TÁBOR ÉS ÉLMÉNYNAPOK A GYEREKEKNEK

TOP 5.3.1-16-BO1-2017-00016

„Jó itt élni” –

Helyi identitást erősítő programok megvalósítása című pályázati program Taktakenézen

Azt mondják, legszebb ajándék, ha élménnyel ajándékozzuk meg azt, akit szeretnénk meglepni valamivel. Így hát mi is élményeket próbáltunk adni a taktakenézi gyerekeknek. Fontos célunk volt, hogy az élményekkel tudás is járjon. Azt terveztük, hogy különböző csoportokban és tematikával, de ugyanazt a célt kitűzve tartjuk ezeket az élménynapokat. Megmutatjuk a taktakenézi gyerekeknek kulturális örökségünk jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt.

Azt szerettük volna, ha a tanulók felismerik, hogy az évezredek óta felhalmozódott tapasztalatok időtlenek, mindig alkalmazhatóak, akár napjainkban is. Megértik a tanulók, hogy a néphagyomány az általános emberi értékek egyik fontos közvetítője, ezért ismerete az általános műveltséghez nélkülözhetetlen. Ha elfogadják, hogy ha nem ismerjük a gyökereinket, a múltunkat, akkor magunkat sem ismerjük igazán.

Népi hagyományokat, játékokat, néptáncot, népzenét, művészeteket kötöttünk csokorba, s ebből válogathattak kedvükre a gyerekek. A régi világban – különösen falun – nem kellett külön tanítani játékokat, népszokásokat, népdalokat, néptáncot, hiszen a gyerekek utánzással megtanulták szüleiktől, nagyszüleiktől. A néphagyományok átadása ma már inkább az iskola, a nyári táborok feladata.

A gyerekek nyitottak voltak a néphagyományok megismerésére. Új és érdekes világ nyílt meg számukra a régi idők embereinek életmódját, szokásait megismerve. Érdeklődve tanulták meg a régi mesterségeket, kenyeret dagasztottak, szőttek, fontak, hímeztek. Megismerték a népi motívumokat, ők maguk is díszítettek velük tárgyakat, festettek, rajzoltak. Elutaztak a népdalok világába, megismerték a citerát, megtanulták a népi táncok néhány jellegzetes lépését. Örömmel íjászkodtak és néhány népi játék megismerésével is gazdagabbak lettek. Megismerték a falu környezetét, szomszédoltak a Móricz-házban, eljutottak egy szép képkiállításra. Az általuk készített kiállítás a többi gyerek számára is tanulságos és érdekes lesz.

Az élménynapok során lehetőséget teremtettünk a néphagyományok élményszerű megismerésére. Törekedtünk a gyerekek cselekvő és alkotó részvételére a táborban, hogy az érzékelésen, észlelésen, élményeken keresztül jussanak el az ismeretekig.

Azt gondoljuk, hogy ez a népismereti tábor értékrendjével hozzájárult a tanulók értelmi, érzelmi, etikai és esztétikai nevelésén túl a természettel való harmonikus kapcsolatuk kialakításához Teret biztosítottunk azoknak az élményszerű egyéni és közösségi tevékenységeknek, amelyek segíthetik őket a társadalomba való beilleszkedésükhöz is.