PÁLYÁZATOK TAKTAKENÉZEN

A KÖZELMÚLT MEGVALÓSULT PÁLYÁZATAI

Taktakenézen az elmúlt években jelentős fejlesztések valósultak meg. Ezen beruházások nagymértékben hozzájárultak az itt élők komfortérzetének javulásához. Kiemelt célja az Önkormányzatnak, hogy Taktakenéz egy élhető, a lakosság elvárásaihoz igazodó település legyen. A közelmúltban megvalósult pályázatok a következők voltak:

  • Befejeződött a szennyvízhálózat kiépítése, ami a legnagyobb projekt volt a közelmúltban a település életében.
  • A Magyar Falu Programoknak köszönhetően megújultak a Dobó és Petőfi utcák. Belügyminisztériumi pályázati pénzből a Jókai utca is új szilárdburkolatot kapott.
  • Szintén a Magyar Falu Program segítségével megújultak a Művelődési Ház belső terei. A közeljövőben a fűtéskorszerűsítés is elkészül, díszburkolatot kapnak a járdák.
  • A Taktakenézi civil egyesületek – Polgárőrség, Taktakenézért Egyesület – is sikeresen pályáztak mind a működési, mind rendezvények szervezése érdekében.

MEGVANNAK AZ ÖTLETEINK A KÖZELJÖVŐRE NÉZVE IS.

  • Új, 14 főt befogadó Mini Bölcsőde építésére már beadta az Önkormányzat a pályázatot a TOP Plusz lehetőséget kihasználva.
  • A MFP-on a Kinizsi utca felújítására, valamint a ravatalozó épületének bővítésére és urnafal építésére pályázik az Önkormányzat.
  • Vágya a településnek , hogy a Sportpályán található öltöző korszerűsítése is megvalósuljon és igazi kulturális-sport közösségi térré váljon.
  • A későbbiekben célként fogalmazódott meg a Fő út iskola-óvoda előtti szakaszának aszfaltozása, parkolók kiépítése, árok lefedése.
  • Igény mutatkozik egy közterületi játszótér kialakítására, valamint az óvoda-konyha részleges felújítására is .
  • Szeretnénk az idegenforgalom terén is előrelépni, kihasználva a Tisza-folyó adta adottságokat, lehetőségeket (halászat-horgászat) és már készülőben van a Vadászház teljes körű felújítása a cél érdekében.

Bízunk a további pályázati lehetőségek kiaknázásában.