SIKEREK A NEHÉZSÉGEK ELLENÉRE 2016

Taktakenéz a Taktaköz egyik leghátrányosabb helyzetű települése, melyen nagyon magas a hátrányos helyzetű családok aránya, így nagyon sok feladatot ró az önkormányzatra ezen családoknak a segítése, az esélyegyenlőség biztosítása. Mivel az önkormányzat anyagi lehetőségei korlátozottak – a normatívák saját működésünket sem fedezik teljes egészében – ezért a hátrányok kompenzációja is csak pályázati forrásokból valósítható meg. Minden adódó lehetőséget igyekszünk megragadni, s segíteni a családokon vagy éppen a rászoruló nyugdíjasokon, akik szintén nagy számban élnek a községben. Az éven 200 gyermeknek tudtuk biztosítani a szünidei gyermekétkeztetést. 215 család tüzelőanyaghoz jutását segítette az önkormányzat, s itt még saját forrást is tett az elnyert összeghez, hogy a benyújtott igényeket maradéktalanul teljesíteni tudja.

Az elmúlt időszakban a közmunka keretében 271 főnek biztosít munkát az önkormányzat. A programokban foglalkoztatottak mezőgazdasági termeléssel, földutak karbantartásával, járdák építésével, belterületi utak kátyúzásával, a közterületek szépítésével foglalkoznak. A programokhoz folyamatosan tudjuk beszerezni a szükséges nagyértékű eszközöket, mint traktor, pótkocsi, kultivátor, permetezőgép, eke, stb.

A mindennapi nehézségek ellenére, még vannak apróbb sikerek a polgármesteri munkában, de vajon meddig?

Az elmúlt évi Falunapra beüzemelésre és átadásra került a 8,9 MFt-os térfigyelő kamerarendszer. A Belügyminisztériumi pályázaton elnyert összegből 8 db kamera figyeli a települést, amitől a közrend további javulását várja a lakosság.

MVH-s pályázaton is eredményesen szerepelt a Taktakenézi Önkormányzat, s így 3,5 MFt-ból egy Skoda típusú személyautó vásárlására kerülhetett sor.

A Taktakenéz Községért Egyesület is sikeresen pályázott, s ennek köszönhetően egy 9 személyes Opel Vivaró mikrobusz került a község tulajdonába. Itt külön öröm volt, hogy nem volt szükség önrészre, mivel egyesület volt a pályázó.

A járművek jól szolgálják a település érdekét, hiszen távoli rendezvényekre, sporteseményekre van mivel szállítani a résztvevőket, segítség az ügyintézésben, a beszerzések lebonyolításában, iskolás vagy óvodás gyermekek szállításában.

A Taktakenézi Polgárőr Egyesület polgárőr autóját egy évvel korábban pályáztuk, de az idén is sikerült tankolási utalványt nyerni és 300 EFt-ot működési költségekre.

Az Egészségház felújítását közel 26 MFt- ból tudta megvalósítani a település. Megtörtént az épület teljes külső szigetelése, járdák, járólapok javítása, eszközök beszerzése. A faluban ez az első olyan intézmény, melyre napelemek kerültek. Saját forrásból sikerült felújítani a kerítést, csecsemőmérleget és EKG készüléket vásárolni.

A helyi Petőfi Sándor Általános Iskola udvarára – az iskola és az önkormányzat összefogásával – egy 60-80 fő befogadására képes filagória épült, melynek különlegessége egy gyönyörű búbos kemence, melyet a „Dolgozók délutánján” már sikerült felavatni és reméljük, hogy sok örömteli esemény helyszíne lesz még ez az épületegyüttes.